2020.gada 7. jūlijs

Alda, Maruta

Atbild Jēkabpils pašvaldība