2024.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Komentāri portālā

portāls neatbild par rakstiem pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst:
1. neētiskus komentārus
2. komentārus, kas rakstīti, slēpjoties zem cita cilvēka vārda
3.komentārus, kas satur ar portālu nesaskaņotu reklāmu
4. cilvēku godu un cieņu aizskarošus komentārus
5. rasu un nāciju naidu rosinošus komentārus
 
radio1.lv aicina portāla lasītājus, rakstot komentāru:
1. ievērot morāles un pieklājības normas.
2. nekurināt un neaicināt uz rasu naidu.
3. Iztikt bez rupjībām
 
Iesūtot un publicējot informāciju www.radio1.lv portāla lapās, jūs nododat radio1.lv visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no radio1.lv par iesūtītās informācijas izmantošanu.
 
www.radio1.lv patur tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts.
Trešām personām nav tiesību izmantot šos www.radio1.lv publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.
Lūguma neivērošanas gadījumā www.radio1.lv patur tiesības liegt rakstu komentešanas iespēju.