2020.gada 13. augusts

Elvīra, Velga

Atbild Jēkabpils pašvaldība