2020.gada 13. jūlijs

Margarita, Margrieta

Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 50 remigranti

Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 50 remigranti

Zemgales Plānošanas reģions pateicas: Jēkabpils pilsētas pašvaldībai; Aizkraukles novada pašvaldībai; Salas novada pašvaldībai; Rundāles novada pašvaldībai;
par piedalīšanos projektu konkursā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”. Konkursa pieteikumu vērtēšanas komisija saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas apstiprinātā konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” nolikumu un vērtēšanas kritērijiem (apstiprināts ar 30.07.2019. rīkojumu Nr. 1-2/96) ir izvērtējusi pašvaldību iesniegtos pieteikumus.

Zemgales Plānošanas reģions konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietvaros piešķirs finansējumu četrām pašvaldībām 10 000 (desmit tūkstoši eiro), lai tās īstenotu daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas veicināšanai.

Jēkabpils pilsētas pašvaldība plāno, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 50 remigranti.

Aizkraukles novada pašvaldība plāno, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 40 remigranti.

Salas novada pašvaldība plāno, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 19 remigranti.

Rundāles novada pašvaldība plāno, ka līdz 2020. gada maijam atgriezīsies 15 remigranti.

Pašvaldības ir paredzējušas rīkot vizītes pie diasporas, organizēt dažādus pasākumus un atbalsta apmācības, sniegt konsultācijas, veidot papildu latviešu valodas apmācības remigrantu bērniem un nodrošināt psihologa atbalstu remigrantu ģimenēm. Tāpat plānots apgūt citu pašvaldību vai plānošanas reģionu pieredzi, sadarboties ar Zemgales Plānošanas reģiona remigrācijas koordinatoru, kā arī izgatavot informatīvus materiālus un reklāmas video rullīšus, kuros apkopota remigrantiem saistoša informācija.

Informācijas avots: www.zemgale.lv

Komentāri (0-2/2)

  • Tomas
    16.10.2019 13:45
    Brauc kad gribi visi veikali stāvlaukumi pilni,kāpēc kautko jaukt ja cilvēkiem ir nauda par mazs to veikalu
  • sokkkolaaade
    15.10.2019 19:39
    Nojauciet Jēkabpilī kādus pāris lielveikalus,uz ko barojas tie alkatīgie krupji,un atjaunojat rūpniecību,ražošanu.Mums ir lieliska pieredze ražošanas-rūpniecības ieviešanā,īstenošanā,esam gatavi! Diemžel,kamēr jaunie vēži vecajās kulēs būs pie varas,nekas nemainīsies.A jūs tur sēžat un klusējat,pieļaujat nejēdzības.Ielās vajag iet!

Atstājiet komentāru