2024.gada 14. jūnijs

Saiva, Saivis, Santis, Sentis, Tija

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 14.februārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2024.gada 14.februārī

Radio1 Preiļu novada aktualitātes pulksten 13.00 un 16.00

Lai noskaidrotu Preiļu novada iedzīvotāju viedokli par apmierinātību ar pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, veiktajiem darbiem, realizētajiem projektiem, informācijas pieejamību un citiem iedzīvotājiem aktuāliem jautājumiem, sekmētu sadarbību ar pašvaldību un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību novada attīstībā, Preiļu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties aptaujā un aizpildīt anketu līdz 29. februārim. Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptaujas rezultāti tiks publicēti pašvaldības komunikācijas kanālos. Aptaujas anketa pieejama elektroniskā formātā preili.lv, kā arī drukātā formātā kādā no pagastu pārvaldēm, bibliotēkās vai klientu apkalpošanas centros.

Sagaidot Preiļu pilsētas 96. dzimšanas dienu, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs preiliešiem un pilsētas viesiem piedāvā jaunu vides ekspozīciju “Godība. Paspēle. Atspulgi”. 9. februārī pie Preiļu pils notika ekspozīcijas atklāšanas zibakcija, kurā pulcējās un ar pašu sacerētām leģendām dalījās Preiļu 1. pamatskolas skolēni. Preiļu muižas un tās īpašnieku likteņiem veltītā ekspozīcija “Godība. Paspēle. Atspulgi” ir tapusi 2023. gadā ar kultūrkapitālfonda līdzfinansējumu. Ekspozīcija vizuāli interesantā un rotaļīgā formātā aicina iepazīt Preiļu muižas īpašnieku Borhu dzimtas godību, “paspēli” un to, kā pēc muižas likvidēšanas viņu atstātais mantojums ir atspoguļojies Preiļu parkā un arī cilvēku atmiņās. Ekspozīcijas konstrukciju veido 12 stendi, kam tehnisko risinājumu veica uzņēmums SIA “Abi2”. 

Preiļu novadā viens no mērķiem ir uzlabot ūdenstilpņu pieejamību, ūdens kvalitāti ūdeņos, sekot, lai pastāvīgi tiek papildināti zivju resursi un vietējiem iedzīvotājiem ir patīkami baudīt atpūtu savā novadā, kā arī ūdenstilpnes būtu pievilcīgas tūristiem. Pašvaldība informē, ka 2023. gadā īstenoti projekti ar Valsts Zivju fonda atbalstu, kuru ietvaros septiņos ezeros papildināti zivju mazuļu resursi, ielaižot zandartu mazuļus, papildināta Pašvaldības policijas materiāltehniskā bāze zivju aizsardzības pasākumu veikšanai, veikti pētniecības darbi Preiļu novada Bleidas, Šusta, Limankas un Dovales (Ziļma) ezeriem. Plašāka informācija par aizvadītajā gadā paveiktajiem darbiem pieejama preili.lv.

Turpinām aktualitātes

Preiļu novada Izglītības pārvalde 29. februārī pulksten 15 platformā ZOOM piedāvā tiešsaistes nodarbību izglītības iestāžu skolotājiem “Mākslīgā intelekta iespējas un aktualitātes izglītības jomā”. Lektore - Saldus novada izglītības darba speciāliste tehnoloģiju un mūžizglītības jautājumos Irēna Birgensone. Nodarbība ir bez maksas, tā ilgs pusotru stundu, dalībniekiem nepieciešams Google konts un e-pasta rīks Gmail. Pieteikuma anketa pieejama preili.lv. 

Biedrība “Preiļu - Līvānu novadu partnerība “Kūpā”” ir uzsākusi īstenot Sabiedrībā virzītu vietējās attīstības stratēģiju 2023.- 2027. gadam. Lai iepazīstinātu ar nosacījumiem LEADER projektu, kas paredz uzņēmējdarbības attīstību vai sabiedriskās aktivitātes, iesniegšanā un īstenošanā, tiek organizēts semināru cikls. Pirmais seminārs notiks 20. februārī pulksten 11. Aglonas Radošo industriju centrā. Semināra darba kārtība un reģistrācijas veidlapa pieejama preili.lv. 

Un vēl

Biedrība ”Preiļu nevalstisko organizāciju centrs” saņēmusi atbalstu projekta “Mazajā ir lielums - kopienu izaugsmes nozīme vietējās teritorijas attīstībā” īstenošanai. Projekts iesniegts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam. Mērķis - Preiļu novada lauku kopienu un to līderu zināšanu un prasmju pilnveidošana mērķtiecīgas kolektīvas rīcības veicināšanai. Tā ietvaros plānots organizēt mācības “Līderu akadēmija” ar plašu programmu, kas ietver cilvēka un kopienu nozīmes izpratni, aktīvu kopienu un kultūrvides veidošanu, dialoga veidošanu un praktisku pieeju problēmu risināšanai. Tāpat arī būs iespēja gūt zināšanas medijpratībā, lai iegūtu prasmes, kā mazināt iespēju manipulēt ar sabiedrību, un Google rīku izmantošanas iespējās, lai attīstītu datorprasmes efektīvai darba rezultātu sasniegšanai. Projekta kopējās izmaksas 5 tūkstoši 655 eiro.

Atstājiet komentāru