2021.gada 2. decembris

Meta, Sniedze

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2021.gada 20.oktobrī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada aktualitātes 2021.gada 20.oktobrī

Preiļu novada aktualitātes pulksten 11.00 un 16.00

Kopš pašvaldību vēlēšanām ir pagājuši vairāk kā trīs mēneši un nesen tika iezīmētas jaunās Preiļu novada domes pirmās 100 darba dienas. Par godu šim notikumam 12. oktobrī Preiļu novada Facebook lapā tiešraidē uzstājās pašvaldības vadība un administrācija, lai atskatītos uz paveikto, formulētu tālākos attīstības virzienus, kā arī atbildētu uz iedzīvotāju aktuālākajiem jautājumiem.

Pirmajā tiešraides pusē pašvaldības vadība vērsa uzmanību uz paveikto gan visa novada kontekstā, gan uz izmaiņām iekšējā administrācijā. Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns iezīmēja šī brīža galvenos darbības virzienus un prioritātes, iepazīstināja klausītājus ar novada kopējo statistiku izglītības, uzņēmējdarbības un infrastruktūras jomā. Priekšsēdētāja pirmais vietnieks Pēteris Rožinskis atzina, ka ir sarežģīts uzdevums apvienot četrus novadus ar dažādām identitātēm un uzsākt ātru, efektīvu darbu jaunajā Preiļu novadā. 

Savukārt, priekšsēdētaja otrā vietniece Anita Brakovska tiešraides vērotājus iepazīstināja ar izglītības un sociālās jomas darba gaitu, kā arī konkretizēja turpmākos attīstības plānus. Pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis skaidroja, kā pieņemtie lēmumi realizējas par darbiem no izpildvaras puses. Šobrīd aktīvi tiek strādāts pie iekšējās administrācijas struktūras sakārtošanas, lai veidotu atbalstošu darba vidi un rīcībspējīgu, profesionālu speciālistu pieejamību katrā nozarē.

Pašvaldībai ir būtiski nodrošināt, lai Preiļu novada cilvēki ir informēti un izprot pieņemto lēmumu jēgu, tādēļ tiešraides otrajā daļā sekoja vadības atbildes uz iedzīvotāju vaicājumiem. Interesējošos jautājumus bija iespējams iesūtīt gan pirms virtuālā pasākuma, gan tiešraides laikā. Esam pateicīgi par lielo iedzīvotāju aktivitāti un atbalstu, tādēļ pašvaldība arī turpmāk plāno izmantot šādu interaktīvu komunikācijas formu sociālā tīkla Facebook platformā. Sīkāka informācija pieejama video, kas skatāms Preiļu novada Facebook lapā facebook.com/preili.lv, kā arī pašvaldības Youtube kontā. 

Turpinām aktualitātes

Preiļu novada dome realizē projektu “Uzņēmējdarbības vides uzlabošana un investīciju piesaistes veicināšana Riebiņu novadā”. Projekta īstenošanas rezultātā tiks pārbūvēts Stabulnieku pagastā esošā ceļa posms Polkorona- Voveri (kopējā garumā 2 km), tam tiks uzklāts asfaltbetona segums. Kā arī tiks veikta caurteku un ūdens novades sistēmas sakārtošana. Projekta kopējās izmaksas sastāda 400 tūkstoši eiro. Projekta sasniedzamo rādītāju vērtības – tiks atjaunota 3.50 ha liela degradētā teritorija Riebiņu novadā, izveidotas jaunas 5 darba vietas un 340 tūkstoši eiro komersantu ieguldījums nefinanšu investīcijās pašu nemateriālos aktīvos un pamatlīdzekļos. Būvdarbus veic SIA “Krustpils” . 

No 1. oktobra darbu ir uzsākusi jaunā reorganizētā Preiļu novada bāriņtiesa, kurā apvienotas bijušās Preiļu, Aglonas, Vārkavas un Riebiņu novadu bāriņtiesas. Preiļu novada bāriņtiesa atrodas Preiļos, Aglonas ielā 1a.  Tālr. 65322106,  29480130 E-pasta adrese: barintiesa@preili.lv Apmeklētāju pieņemšana tikai pēc iepriekšēja pieraksta: Pirmdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00. Ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00. Plašāka informācija par bāriņtiesas darbu un sniegtajiem pakalpojumiem pieejama pašvaldības tīmekļa vietnē preiļi.lv. 

Šoruden skriešanas seriālā “Parka pusstundas skrējiens”, lai ierobežotu lielu cilvēku grupu vienlaicīgu pulcēšanos, bija dota iespēja katram izvēlēties kādu no četriem piedāvātajiem starta laikiem. Vismaz reizi uz starta līnijas ir stājušies 283 censoņi – no viņiem atkārtoti to darījuši 53, bet 49 skrējēji apmeklēja trīs posmus un 45 uzticīgākie skriešanas cienītāji bija tik centīgi, ka piedalījās visos posmos. Meistarīgākie vīriešiem – Guntis Veigulis un Dāvis Salcevičs, kuriem kādā no posmiem izdevās ieskriet piecpadsmitajā aplī, bet sievietēm savu meistarību apliecināja Natālija Krupina – spējot trijos posmos ieskriet četrpadsmitajā aplī. Ar visiem sacensību laureātiem var iepazīties preili.lv. 

Un vēl

23. oktobrī Upmalas pagasta Vecvārkavā un Vārkavas pagasta Vārkavā ikvienam interesentam būs iespēja saņemt vakcīnu pret Covid 19.  Vakcīnu varēs saņemt no 9 līdz 12 Vārkavas vidusskolas sporta zālē (Skolas ielā 4, Vecvārkavā) un laikā no 13 līdz 16 Vārkavas Tautas namā (Kovaļevsku ielā 5, Vārkavā). Vakcinācija notiks ar Johnson&Johnson vakcīnu Janssen un  Pfizer-BioNTech vakcīnu Comirnaty.Vakcinācijai nav iepriekš jāpiesakās. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments. 

Atstājiet komentāru