2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 3.martā

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 3.martā

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Sakarā ar administratīvi teritoriālo reformu uzsākta jaunizveidojamā Preiļu novada plānošanas dokumentu projektu izstrāde, sadarbojoties ar apvienojamām pašvaldībām – Aglonas pagastu, Riebiņu un Vārkavas novadiem, un noteikti dokumentu izstrādes darba uzdevumi. Apstiprināta darba grupa, kuras sastāvā ietilpst pārstāvji no visām četrām pašvaldībām.  Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības plānošanas dokumentu izstrādei adresējami Preiļu novada domei. Juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas dati un adrese, bet fiziskām personām - vārds, uzvārds un adrese. Preiļu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas novadu pagastu iedzīvotāji savus priekšlikumus un ieteikumus var iesniegt pagastu pārvaldēs, kā arī elektroniski: dome@preili.lv.

Preiļu novada dome izsludina projektu konkursu mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecības) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā. Līdzfinansējums tiek piešķirts projektiem, kas paredz: nodarbinātības veicināšanu,  tūristu piesaisti, esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanu, līdzfinansējuma nodrošināšanu citiem ES projektiem un infrastruktūras uzlabošanu. Projekta pieteikumus var iesniegt Preiļu novada domes kancelejā līdz 1. aprīlim. Sīkāka informācija pa tālruni 26636243 vai elektroniski ineta.liepniece@preili.lv

Saskaņā ar Preiļu novada domes deputātu lēmumu ir mainīta vēlēšanu iecirkņa nr. 708 atrašanās vieta Aizkalnes pagastā. Turpmāk vēlēšanu iecirknis atradīsies Aizkalnes tautas namā.  Vēlēšanu iecirkņa atrašanās vietu ierosināja mainīt Preiļu novada vēlēšanu komisija, paskaidrojot, ka Aizkalnes Tautas nama ēkā būs iespējams labāk organizēt vēlētāju plūsmu, nodrošinot epidemioloģiskos drošības pasākumus. Vēlēšanu iecirknis būs pieejams arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ko nevarēja nodrošināt Aizkalnes pagasta pārvaldes telpās, kur iepriekš atradās vēlēšanu iecirknis. 

Turpinām ziņas

Preiļu Galvenā bibliotēka veic izdevumu apmaiņu un apkalpo lietotājus klātienē, ievērojot drošības pasākumus. Lietotājiem jāpiesakās pa tālruni vai e-pastā un jāsaskaņo ierašanās laiks. Viens apmeklētājs bibliotēkas telpās vat atrasties līdz 20 minūtēm. Ja vēlas tikai nodot izdevumus, tad par apmeklējumu nav jābrīdina iepriekš. Ārkārtējās situācijas laikā izsniegumu lietošanas termiņš automātiski tiek pagarināts, un soda nauda netiek iekasēta. Publisko bibliotēku reģistrētiem lietotājiem ir iespēja lasīt 458 elektroniskās grāmatas vietnē 3td.lv, piekļuves paroli var saņemt zvanot vai rakstot e-vēstuli savai bibliotēkai. Senioriem pieejams īpašs pakalpojums - bezkontakta grāmatu piegāde mājās pilsētas robežās, ko var pieteikt, zvanot pa tālruni. Bibliotēka turpina attālināti sniegt tematiskās uzziņas un aicina sekot līdzi aktualitātēm mājaslapā preilubiblioteka.lv un sociālajos tīklos. 

Martā aicina preiļu novada   iedzīvotājus uz  bezmaksas  jogas nodarbībām otrdienās un ceturtdienās no plkst. 18:30 līdz plkst. 19:40. Norises vieta - zoom platformā. Pieslēgšanās nodarbībām – no plkst. 18:20. Nodarbības vadīs sporta speciāliste, fitnesa un jogas pasniedzēja Lilita Kivleniece. Jautājumi un pieteikšanās pa tālruni 20084373. Pasākums tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projektā “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību  profilaksei”. 

No 8. februāra līdz 21. februārim iedzīvotāji tika aicināti piedalīties Valentīndienas konkursā, kur galvenais uzdevums bija atsūtīt fotogrāfiju, kurā ir paša veidots un redzams galvenais Valentīndienas simbols – sirds. Šobrīd jau zināmi konkursa uzvarētāji, kurus Jauniešu centrs “ČETRI” aicina ierasties un saņemt balvu. Iepriekš lūdz sazināties, zvanot uz tālruni 28291082.

Un vēl kāds sveiciens sievietēm svētkos

Lai padarītu gaišāku un patīkamāku Starptautisko Sieviešu dienu, Preiļu Kultūras nams aicina 8. martā pusdienlaikā doties pastaigā pa pilsētu. Pie Preiļu Kultūras nama skanēs skaistākās latviešu dziedātāju dziesmas, veltītas sievietēm. Būs arī vēl kāds sveiciens svētkos!

Atstājiet komentāru