2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Projektu prezentē Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē

Projektu prezentē Labklājības ministrijas Senioru lietu padomē

Vadošās ekspertes aicina Trešās paaudzes universitātes iekļaut politikas dokumentos

Labklājības ministrijas Portretu zālē 25.janvārī kārtējā ministrijas amatpersonu kopīgās tikšanās reizē ar Senioru lietu konsultatīvās padomes dalībniekiem piedalījās arī biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs” realizētā Atveseļošanās un noturības mehānisma finansētā projekta “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” vadošās ekspertes Liepājas universitātes asociētā profesore Iveta Cīrule un Rīgas Stradiņa universitātes doktorante Tatjana Azamatova. 

Tikšanā slaikā ekspertes informēja par U3A (University of the Third Age) jeb Trešā paaudzes universitāšu fenomenu Eiropā, kur tas plaši tiek lietots kā senioru sociālās politikas rīks apstākļos, kad sabiedrība strauji noveco. Sabiedrības novecošanās ir ilgstošs un neatgriezenisks process, ko nevar apturēt, bet var censties mazināt tā negatīvās sekas.

Arī Latvijā demogrāfijas jomas pētnieki jau ilgākā laika periodā ir brīdinājuši, ka, pagarinoties mūža ilgumam un pieaugot senioru īpatsvaram sabiedrībā, par vienu no lielākajiem izaicinājumiem valstī kļūs sabiedrības novecošanās. Tikai nupat tā sāk iegūt paātrinājumu, un vistuvākajā laikā šī problēma par sevi atgādinās daudz skaudrāk. Tas būs brīdis, kad politikas veidotājiem nāksies pievērsties jautājumam – kā mazināt sabiedrības novecošanās sekas? 

Projekta vadošās ekspertes uzsvēra, ka  arī starptautiskie dokumenti valstij uzliek pienākumu rūpēties par problēmas risinājumu. Lai gan nepieciešamība veidot mērķtiecīgu sociālo politiku novecošanās negatīvo seku mazināšanai ir iekļauta Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027.gadam, tas, ko redzam, pagaidām ir drīzāk fragmentāri pasākumi, nevis visaptveroša stratēģija. Iedzīvinot aktīvās novecošanās konceptu, valstij būs jāpārskata visas politikas jomas, kas tieši vai netieši skar seniorus, jādefinē mērķi, uzdevumi, instrumenti un publiskie izdevumi katrā no tām atbilstoši aktīvās novecošanās būtībai un sagaidāmajai ietekmei. Informatīvā ziņojuma beigās projekta pārstāves lūdza LM atzīt U3A kā perspektīvu rīku veiksmīgas sociālās politikas veidošanā un apliecināja gatavību turpmāk ekspertu kapacitātēs sadarboties U3A iekļaušanai sociālās politikas plānošanas dokumentos.

Pēc sanāksmes dalībnieku uzmanīgās klausīšanās bija noprotams, ka šobrīd Latvijā visai maz zināms par Trešās paaudzes universitāšu jeb U3A metodi, bet gan valsts, gan nevalstiskais sektors ir ieinteresēti to attīstīšanā. Labklājības ministrs U.Augulis apliecināja, ka Labklājības ministrija atbalstīs ideju par U3A ieviešanu Latvijā un veicinās senioru neformālās izglītības centru tīkla izveidi.

Pēc tikšanās klātesošie informatīvā izdevuma “Latvijas pensionārs” žurnālisti  uzņēma vairākas kopīgas fotogrāfijas, lai tēmas aktualizēšanu atspoguļotu arī nākamā “Latvijas pensionārs” numura materiālos.

Projektu “Trešās paaudzes universitāšu tīkla izveide Latvijā sabiedrības vecākās paaudzes sociālās labklājības un drošības vairošanas interesēs” realizē sabiedriskā labuma biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs” kopā ar četriem projekta partneriem no visas Latvijas:  biedrības "Latvijas senioru kopienu apvienība" (Rīga), “Kuldīgas Senioru skola", “Ikšķiles senioru skola” un “Baltā māja” (Līvāni) – organizācijas, kuru darbība jau ilgstoši ir saistīta ar senioriem, viņu mūžizglītību un iespējami ilgu dzīves kvalitātes saglabāšanu. 

Informāciju sagatavoja:
Biedrība “Vidusdaugavas NVO centrs”

Atstājiet komentāru