2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Valdība piešķir 85 533 eiro Līvānu novadam plūdu seku novēršanai

Valdība piešķir 85 533 eiro Līvānu novadam plūdu seku novēršanai

Valdība šodien nolēma piešķirt 85 533 eiro Līvānu novadam plūdu seku novēršanai. Valdība uzdeva Finanšu ministrijai no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai finansējumu 85 533 eiro pārskaitīšanai Līvānu novada pašvaldībai, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar šī gada martā un aprīlī plūdu laikā radīto postījumu novēršanu Līvānu novadā.

VARAM minēto finansējumu pārskaitīs Līvānu novada pašvaldībai pēc tam, kad pašvaldība būs iesniegusi attiecīgus dokumentus, kas apliecina, ka tā ir nodrošinājusi ne mazāk kā 30% no nepieciešamā finansējuma.

Kā informēja VARAM, šī gada martā un aprīlī Daugavas pārplūšanas rezultātā izraisīto plūdu laikā tika applūdināti Līvānu novada pašvaldības īpašumi, applūdinātas divas ielas un ceļš.

Saskaņā ar SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" sniegto informāciju, 16.martā tika izsludināts dzeltenās pakāpes brīdinājums par augstu ūdenslīmeni austrumdaļas upēs. Plaši applūda Daugavas krastiem piegulošās teritorijas arī augšpus Līvānu novada.

Ūdens plaši izplūda ārpus Daugavas krastiem - applūda Daugavas palienes un zemākās teritorijas tās krastos. Daugavā garākā posmā arī pieteku lejteču posmos ilgstoši bija paaugstināts ūdenslīmenis un plaši applūdušas teritorijas. Dubnā pie Sīļiem ūdenslīmenis bija tuvs dzeltenajai brīdinājuma atzīmei, bet Ošupītē pie Kūleniekiem to pārsniedza.

Kā ziņots, valdība jūnijā atbalstīja 898 613 eiro piešķiršanu Jēkabpils novadam aizvadītās ziemas plūdu radīto postījumu novēršanai.

Foto: Gita Losāne

Atstājiet komentāru