2024.gada 4. marts

Alise, Auce

Jēkabpils reģionālā slimnīca turpina sekmīgi piesaistīt rezidentus

Jēkabpils reģionālā slimnīca turpina sekmīgi piesaistīt rezidentus

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” turpina darbu pie rezidentu piesaistes, lai nodrošinātu slimnīcas sniegto pakalpojumu nepārtrauktību un attīstību, informē SIA "Jēkabpils reģionālā slimnīca" sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Vindule.

Šoruden noslēgti līgumi ar vēl 5 rezidentiem šādās specialitātēs: ginekologs-dzemdību speciālists, ķirurgs, endokrinologs (1.gada rezidenti); ģimenes ārsts, anesteziologs-reanimatologs (2.gada rezidenti).

Savukārt šoruden rezidentūru absolvēja daļa no iepriekš piesaistītajiem Jēkabpils slimnīcas rezidentiem: pediatre Līga Broka, neiroloģe Santa Borisāne, traumatologs Filips Meļeško, ķirurgs Kristaps Štolcers, otolaringologs Edžus Urtāns.

Rezidentūras programma ietver attiecīgajai ārsta specialitātei nepieciešamo teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu. Rezidentūras programmās ārsta apakšspecialitātes un papildspecialitātes iegūšanai uzņem ārstus, kuriem ir pamatspecialitātes sertifikāts. Pēc rezidentūras beigšanas ārsti iegūst konkrētās specialitātes sertifikātu, kas dod tiesības patstāvīgi strādāt konkrētā ārsta specialitātē.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” sadarbībā ar Jēkabpils novada pašvaldību medicīnas studentiem un rezidentiem piedāvā:

Stipendiju;
Studiju maksas segšanu;
Finansiālu atbalstu tālākizglītībai;
Profesionālās izaugsmes iespējas;
Atbalstu dzīvesvietai;
Jauno ģimeņu atbalstu, u.c.

Ar “Jēkabpils reģionālās slimnīcas”  piedāvājumu medicīnas studentiem un rezidentiem var iepazīties šeit: https://jrslimnica.lv/medicinas-studentiem-un-rezidentiem/

Atstājiet komentāru