2021.gada 1. marts

Ilgvars, Ivars

Zemgalē, tajā skaitā Jēkabpilī, Zinību diena aizvadīta bez būtiskiem  pārkāpumiem

Zemgalē, tajā skaitā Jēkabpilī, Zinību diena aizvadīta bez būtiskiem pārkāpumiem

1. septembrī Valsts policijas (VP) Zemgales reģiona pārvaldes (ZRP) apkalpojamā teritorijā likumsargi pastiprināti strādāja gan izglītības iestāžu apkārtnē, gan arī uz ceļiem. Tika pieņemti 8 lēmumi par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu nepilngadīgām personām saistībā ar alkoholisko dzērienu lietošanu un smēķēšanu. Šobrīd tiek lemts par viena jaunieša saukšanu pie administratīvās atbildības par dabisko vajadzību nokārtošanu uz ēkas sienas.

Jaunā mācību gada pirmajā dienā jau tradicionāli VP ZRP amatpersonas sadarbībā ar pašvaldību policiju darbiniekiem veica pastiprinātu sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības uzraudzību Zemgalē, jo īpašu uzmanību pievēršot satiksmei pie izglītības iestādēm un nepilngadīgo pulcēšanās vietām. Iesākto darbu likumsargi turpinās visu šo nedēļu un arī nākamajā nedēļā. 

Jelgavas pilsētas teritorijā, kā arī Jelgavas un Ozolnieku novados VP ZRP Jelgavas iecirkņa policisti nodrošināja satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzību pie 11 skolām. Vakarā tika rīkota profilaktiska rakstura pārbaude, kuras laikā alkohola reibuma stāvoklī tika aizturēts viens jaunietis, kurš tika nogādāts viņa dzīvesvietā un nodots vecāku aprūpē. Policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process.  

VP ZRP Jēkabpils iecirkņa apkalpojamā teritorijā likumsargi pastiprinātu uzmanību pievērsa 4 skolām pilsētā un 16 novadu skolām. Profilaktiska rakstura pārbaudes laikā 1. septembra vakarā tika pārbaudītas 23 nepilngadīgas personas un netika konstatēts neviens likumpārkāpums. 

Papildus ceļu satiksmes drošības un sabiedriskās kārtības uzraudzībai pie izglītības iestādēm pilsētā VP ZRP Aizkraukles iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika rīkota profilaktiska rakstura pārbaude, kuras laikā policisti pārbaudīja 52 nepilngadīgas personas. Tika konstatēts, ka 2 jaunieši lieto alkoholu, bet viens nokārtoja dabiskās vajadzības uz kādas ēkas sienas. Policijā par notikušo ir uzsākti divi adminsitratīvā pārkāpuma procesi saistībā ar alkohola lietošanu un tiek lemts par nepilngadīgās personas, kura savas dabiskās vajadzības nokārtoja publiskā vietā, saukšanu pie administratīvās atbildības. 

VP ZRP Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā pastiprināta uzmanība tika pievērsta lielākajām skolām un skolām, pie kurām ir intensīvāka satiksme. Policisti pret vienu nepilngadīgo personu uzsāka administratīvā pārkāpuma procesu par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu. Zinību dienas vakarā tika rīkots profilaktiska rakstura pasākums, kura laikā pastiprināta uzmanība tika pievērsta gadījumiem, kad bērni vai jaunieši lieto atkarību izraisošas vielas, kā arī bērniem, kuri pirms 16 gadu sasniegšanas, atrodas sabiedriskās vietās bez vecāku vai pārstāvju klātbūtes. Tika pārbaudītas arī Dobeles iecirkņa apkalpojamā teritorijā esošās nepilngadīgo personu pulcēšanās vietas, bet vairāk neviens likumpārkāpums, ko izdarījusi nepilngadīga persona, netika konstatēts.  

Profilaktiska rakstura pārbaudes laikā Zinību dienas vakarā VP ZRP Bauskas iecirkņa apkalpojamā teritorijā tika pārbaudītas 17 nepilngadīgas personas un netika konstatēts neviens likumpārkāpums. Likumsargi pastiprinātu uzmanību pievērsa 3 skolām pilsētā un 8 novadu skolām.

1. septembrī VP ZRP Tukuma iecirkņa apkalpojamā teritorijā policisti nodrošināja pastiprinātu satiksmes un sabiedriskās kārtības uzraudzību pie 13 skolām. Pēcpusdienā, veicot profilaktiska rakstura pārbaudi, tika pārbaudītas 15 nepilngadīgas personas, un vienā gadījumā tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par smēķēšanu, bet 2 gadījumos par tabakas izstrādājumu uzglabāšanu.

Atstājiet komentāru