2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Kas jāzina par kredīta pirmstermiņa atmaksu?

Kas jāzina par kredīta pirmstermiņa atmaksu?

Dažādi kredīti un aizdevumi jeb parādsaistības šobrīd ir vairāk nekā 700 000 Latvijas iedzīvotāju, gandrīz trešā daļa no tiem – hipotekārais kredīts, kamēr pārējo daļu veido patēriņa kredīts, dažādi līzingi un cita veida aizdevumi. Jo īpaši mazākus kredītus bieži rodas iespēja atmaksāt pirms termiņa, tādējādi ietaupot līdzekļus procentu maksājumiem. Kā rīkoties, lai maciņam šķietami labvēlīgā iespēja atdot aizdevumu ātrāk nesagādātu vilšanos?

Kā agrāk kreditori pelnīja ar pirmstermiņa atmaksu

Pagātnē palicis laiks, kad daudzos kredītlīgumos bija iekļauts punkts par soda procentiem aizdevuma pirmstermiņa atmaksas gadījumā. Tas ir vienkārši saprotams, jo kredītiestāde šādā gadījumā zaudēja naudu, kuru klients būtu samaksājis procentu maksājumos. Daudzi cilvēki, uzmanīgi neizlasot aizdevuma līgumu, neņēma vērā šo nosacījumu un, atmaksājot aizdevumu pirms termiņa, nācās samierināties ar soda procentu apmaksu.
Šobrīd tāds nosacījums saskaņā ar likumdošanu vairs nav iespējams, tomēr dažādiem banku un nebanku aizdevējiem var atšķirties nosacījumi gadījumā, kad pirms termiņa netiek atmaksāts viss aizdevums, bet gan klients iemaksā lielākas, daļējas aizdevuma daļas, lai ātrāk dzēstu kredīta maksājumus. Šai variantā arī jāņem vērā, vai kredīts izsniegts ar mainīgu vai fiksētu procentu likmi.

Tāpat dažas kredītiestādes to naudas summu, kas pārsniedz līgumā noteiktos maksājumus, rēķina kā atmaksu par aizdevuma perioda beidzamajiem mēnešiem – tas nozīmē, ka atmaksas termiņš saīsinās par to summu, par kādu veiktas pirmstermiņa iemaksas. Lai nerastos nepatīkami pārsteigumi, pirmkārt, uzmanīgi jālasa piedāvātie līgumi un, otrkārt, jāizmanto kredītlikmju un nosacījumu salīdzināšana, ko piedāvā Sortter platforma, tās pamatdarbība ir kredītu salīdzināšana, kā arī piedāvājumu apkopošana saistībā ar kredītu apvienošanu, auto kredītu un dažāda veida kredītkartēm un debetkartēm.

Ko paredz likumdošana un noteikumi

Saskaņā ar likumdošanu un Ministru kabineta noteikumiem jebkuru Latvijā izsniegtu aizdevumu iespējams atmaksāt ātrāk. Procentus un citus maksājumus jāveic tikai par to laiku, kurā aizņēmējs izmantojis šos naudas līdzekļus.
Ja ir sastādīts ikmēneša maksājumu grafiks, bet pēdējais maksājums veikts citā dienā, nekā noteikts līgumā, par dienu, kurā kredīts atmaksāts, tiek uzskatīta tā mēneša diena, kurā paredzēts veikt maksājumus (tas ir, procentus aprēķina par pēdējo mēnesi, kurā atmaksājat kredītu). Arī ātros kredītus vai patēriņa kredītus drīkst atmaksāt pirms termiņa un daudzos gadījumos tas ļauj ietaupīt uz procentu maksājumiem.
Tomēr svarīgi iegaumēt, ka par kredīta pirmstermiņa atmaksu nepieciešams rakstiski informēt aizdevēju. Kredīta izsniedzējs nedrīkst aprēķināt papildu samaksu par šo pakalpojumu, izņemot gadījumā, kad pārkreditējaties, prasīt pieņemamu maksu par izdevumiem, kas saistās ar līgumu pārformēšanu un ar to saistītām formalitātēm.

Savukārt, ja līgumā nav norādīta gada procentu likme vai citas izmaksas, kas obligāti jānorāda līgumā un ir ietekmējušas patērētāja lēmumu par labu kredīta ņemšanai tieši pie šī kredītdevēja, patērētājs drīkst veikt maksājumus tikai par likumiskajiem procentiem.

Pirmstermiņa atmaksa nav aizdevēja bonuss

Ņemot vērā likumdošanu un patērētāju aizsardzības noteikumus, vērts atcerēties, ka daudzu kreditētāju uzsvērtā iespēja atdot aizdevumu ātrāk bez procentu un papildu maksājumu veikšanas nav bonuss, bet gan likumiska prasība, kas jāpilda visiem kredītdevējiem. Aizdevuma līgumā nedrīkst būt ietverti šim principam pretēji noteikumi.

Ja aizņēmums ir prāvs, to pirms termiņa atmaksāt iespējams retāk, tomēr ātrākas atmaksas gadījumā iespējams ietaupīt pat vairākus tūkstošus eiro, kas būtu samaksāti procentos, ja kredītu izmantotu visu aizdevuma termiņu.
Tāpēc, ja aizdevējs kā īpašu priekšrocību uzsver iespēju veikt pirmstermiņa atmaksu, jāuzdod sev jautājums, kādas vēl ir tā pozitīvās puses, piemēram, gada procentu likmes, iespējas pagarināt aizdevumu vai citas.

Kur vērsties pret negodīgiem aizdevējiem

Ja rodas šaubas par aizdevēja godīgumu attiecībā pret piedāvātajiem kredīta nosacījumiem, tostarp iespējām aizdevumu atmaksāt pirms termiņa, jāvēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC). Kā liecina tā apkopotā informācija, 2020. gadā saņemti 327 patērētāju iesniegumi par finanšu pakalpojumu sniedzējiem, kas ir par 25,7% vairāk nekā gadu iepriekš.

Visbiežāk patērētāji norādījuši uz nebanku kredītdevēju un kredītu starpnieku rīcību saistībā ar netaisnīgiem līguma noteikumiem, neatbilstošu maksātspējas izvērtēšanu, kredītu kopējo izmaksu ierobežojumu neievērošanu, maldinošas informācijas sniegšanu, tāpat saņemtas sūdzības par parāda nepamatotību, procentu apmēru, parādu piedziņas procesu, līguma pirmstermiņa laušanu un saistību dzēšanu.
Savukārt lielākais procentuālais iesniegumu skaita pieaugums 2020. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu – par trešdaļu – bijis par kredītiestādēm. Saņemtas sūdzības par maldinošu informāciju un/vai informācijas nesniegšanu, neskaidriem līguma noteikumiem, parādu piedziņu, savlaicīgu nebrīdināšanu.

Tā kā šādas situācijas, neskatoties uz likumā un noteikumos minētajām prasībām, joprojām nav retums, katru finanšu pakalpojumu nepieciešams rūpīgi izvērtēt, pārliecinoties, ka saprastas visas nianses; tāpat arī vienmēr jāsalīdzina dažādi aizdevumu varianti, lai atrastu izdevīgāko un sev piemērotāko.