2020.gada 27. oktobris

Irita, Ita, Lilita

Nāc studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā!

Nāc studēt Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžā!

Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža (LU PSK) aicina – nāc studēt koledžā un iegūsti profesiju 2 vai 3 studiju gadu laikā! Dokumentu iesniegšana 2020./2021. akadēmiskā gada vasaras uzņemšanā no 6. jūlija līdz 6. augustam – Jūrmalā un Rēzeknē! LU PSK piedāvā apgūt deviņas darba tirgū pieprasītas profesijas akreditētās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības pilna laika klātienes studiju programmās.
Studējošajiem tiek piedāvāta iespēja studēt par valsts budžeta līdzekļiem un apgūt māsas (studiju programma tiek realizēta sadarbībā ar Latvijas Universitāti), ārsta palīga, sociālā aprūpētāja, sociālā rehabilitētāja profesiju. LU PSK ir vienīgā koledža Latvijā, kurā ir iespēja iegūt biomedicīnas laboranta, radiologa asistenta un podologa specialitāti.

LU PSK aicina izmantot iespēju apvienot studijas ar darbu, studējot maksas studiju programmās, iegūstot skaistumkopšanas speciālista kosmetoloģijā vai masiera profesiju. Studiju process šajās specialitātēs tiek organizēts gan dienas, gan vakara grupās.

Paralēli darbam Jūrmalā – Vidus prospektā 38, Bulduros – studiju process notiek arī koledžas Rēzeknes filiālē –
Raiņa ielā 5a, kur iespējams apgūt māsas, ārsta palīga, masiera un sociālā aprūpētāja specialitāti.
Studiju process koledžā tiek nodrošināts prasībām atbilstošā un mūsdienīgā infrastruktūrā. Pirmsklīnikas kabineti, laboratorijas un praktisko nodarbību kabineti iekāroti atbilstoši nozares prasībām ar profesionālu aprīkojumu (mulāžas, tehnoloģiskās iekārtas, u. c.).

LU PSK akadēmiskais personāls – profesionāļi un nozaru praktiķi. Lektori ir praktizējoši speciālisti veselības aprūpes, skaistumkopšanas un sociālās labklājības jomā. Studiju procesa realizēšanā būtisku nozīmi ieņem individuālā pieeja – darbs tiek organizēts gan grupu nodarbībās, gan praktiskajās nodarbībās apakšgrupās. Prakses klīniskajās bāzēs tiek organizētas sākot no pirmā kursa, tā sekmējot teorijas un prakses vienotību.

Koledžas studējošajiem studiju laikā ir iespēja:

- praktiski darboties profesionāli aprīkotās laboratorijās, simulāciju un mācību kabinetos;

- iesaistīties pētniecības procesā, veicot pētījumus docētāju vadībā;

- piedalīties programmā ERASMUS+, gūstot pieredzi gan profesionālajā, gan personīgajā izaugsmē;

- darboties koledžas Studējošo pašpārvaldē, īstenojot dažādas aktivitātes;

- pieteikties stipendijām atbilstoši MK 24.08.2004. noteikumiem Nr.740;

- pieteikties studiju un studējošo kredītam;

- pretendēt uz vietu labiekārtotā dienesta viesnīcā.

Koledžas absolventiem ir iespēja:

- uzsākt darba gaitas uzreiz pēc koledžas absolvēšanas;

- turpināt studijas bakalaura programmās (studiju programmu pēctecība).

Darba iespējas koledžas absolventiem:

- veselības aprūpes iestādēs, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijās, ģimenes ārstu praksēs, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestā, militārās medicīnas dienestos, laboratorijās, skaistumkopšanas institūcijās, iespēja atvērt savu privātpraksi.

LU PSK Uzņemšanas komisijas darba laiks:
06.07. - 06.08.2020. katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00,
Jūrmalā – Vidus prospektā 38, Rēzeknē – Raiņa ielā 5a.
Uzzini vairāk par studiju programmām un uzņemšanas noteikumiem:
www.psk.lu.lv

Seko līdzi koledžas aktualitātēm:
Facebook.com/lupsk.lv

LU PSK gaida zinātkārus un motivētus studējošos!
Uz tikšanos!

Atstājiet komentāru