2020.gada 12. augusts

Klāra, Vizma

Saeimas deputāts, jēkabpilietis Guntis Kalniņš:  Prezidenta iebildumi jāņem vērā!

Saeimas deputāts, jēkabpilietis Guntis Kalniņš: Prezidenta iebildumi jāņem vērā!

Saeima ceturtdien, 6.aprīlī, pieņēma otrreizējai skatīšanai Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa „atmestos” grozījumus par jaunajām prasībām lauksaimniecībā. Vējonis norāda, ka likumā noteiktā prasība par valsts valodas zināšanām minimālā līmenī ir pretrunā prasībai spēt valsts valodā prezentēt zemes turpmāku izmantošanu un atbildēt uz pašvaldības komisijas locekļu jautājumiem, norādaVējonis. Likuma izpildei nepieciešamais valsts valodas prasmju līmenis ir augstāks nekā tajā noteiktā prasība par valsts valodas zināšanu līmeni.

“Prezidenta iebildumi ir jānem vērā, tomēr tas nav par pamatu likuma tālākai nevirzīšanai. Grozijumi likumā netika sagatavoti tik nepārprotami , lai Valsts valodas centram nerastos jautājumi, kuri izklāstīti Prezidenta Raimonda Vējoņa vēstulē par likuma atgriezšanu. Es un ZZS viedokli nemainām un balsojam par likuma grozijumiem, ticu, ka pēc priekšlikumu iesniegšanas komisijā līdz 20. aprīlim, likumprojekts nebūs jāatgriež saeimā ” uzsver 12. Saeimas deputāts, jēkabpilietis Guntis Kalniņš.

Viņš norāda, ka jau vairākus gadus Latvijas Republikas Saeimas deputāti un tautas pārstāvji kopā strādā pie lauksaimniekiem, lauku iedzīvotājiem un mūsu valstij nozīmīga jautājuma – grozījumiem likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”, kas paredz vairāku nosacījumu ieviešanu zemes pircējiem.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas izskatīto likumprojektu šā gada 23.martā trešajā lasījumā izskatīja Saeimas sēdē. Lai lauksaimnieki varētu apstrādāt savu zemi un dzīvot savā valstī, Latvijas Republikas Saeimas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāts Guntis Kalniņš atbalstīja, kā arī aicināja savus kolēģus atbalstīt Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā atbalstītos priekšlikumu, kas paredz fiziskām un juridiskām personām nosacījumu prast latviešu valodu vismaz A līmeņa 1.pakāpē, ja persona vēlas iegādāties zemi Latvijā. Šis bija viens no būtiskākajiem priekšlikumiem, ko Guntis Kalniņš un vairākums deputātu atbalstīja 23. marta Saeimas sēdē, tādejādi to iekļaujot likuma izmaiņās.

Guntis Kalniņš norāda, ka lauksaimniekiem zeme ir pamats, lai varētu dzīvot un strādāt laukos. Latvijas zeme ir pamats, lai varētu pastāvēt neatkarīga un brīva valsts. Latvijas tautas pamats un Latvijas tautas identitāte nāk no laukiem, kur dzīvo stipri ļaudis, kas strādā SAVĀ zemē, piebilst Guntis Kalniņš.

“Kopējiem spēkiem mēs varam panākt būtiskas likuma izmaiņas, kas būtu labvēlīgas Latvijas lauksaimniekiem. Es atbalstīju un aicināju arī kolēģus atbalstīt Saeimas sēdē un komisijā noraidītos priekšlikumus,” uzsver Guntis Kalniņš, norādot, ka arī noraidītie priekšlikumi ir vērā ņemami un būtu atbalstāmi.
Lūk, neatbalstītie priekšlikumi, par kuriem iestājas Guntis Kalniņš:

- Lai izskaustu fiktīvus zemes pirkšanas un pārdošanas darījumus, aicinu atbalstīt priekšlikumu, kas paredz, ka pēc 2018. gada 1. janvāra zemes īpašumu reģistrēšana zemesgrāmatā notiks pēc pašvaldības komisijas atļaujas saņemšanas. Nav atbalstīts.

- Likumprojekts paredz nosacījumu, ka zemi nedrīkst iegādāties citu Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valstu, kā arī Šveices Konfederācijas pilsoņi, kuri pastāvīgi neuzturas Latvijā. Tas pats attieksies uz ārvalstniekiem, kuri ir uzņēmumu īpašnieki. Ja cilvēks nav dzīvojis Latvijā un nav saņēmis Latvijas izsniegtu ES pilsoņa reģistrācijas apliecību, zemi iegādāties nedrīkstēs. Nav atbalstīts.

- Komisijas sēdē tika pārskatīta virkne priekšlikumu, lai panāktu šī likumprojekta svarīgāko mērķi – zemi izmantot lauksaimnieciskajā ražošanā un ļaut to maksimāli izmantot Latvijas iedzīvotājiem. Diemžēl komisijas deputātu atbalstu guva tikai daži biedrības "Zemnieku saeima" priekšlikumi, kas tika pārņemti no citu valstu pieredzes. Kā, piemēram:

-pircējam pierādīt finansējuma izcelsmes likumību;
-zemes pircēju aicināt uz pašvaldības komisijas pārrunām;
-zemes pircējam prasīt zināšanas un pieredzi lauksaimniecībā. Netika atbalstīts.

Guntis Kalniņš atgādina, ka ikvienam jābūt lepnam par savu zemi, kā to savulaik uzsvērusi bijusī valsts prezidente Vaira Vīķe Freiberga.

"Būsim lepni par to, kas jau sasniegts, būsim godīgi, izvērtējot to, kas vēl sasniedzams! Mēs tagad esam brīvi, un brīvība ir un paliek mūsu lielākā vērtība. Nenovērtēsim brīvību par zemu! Mēs esam kungi savā dzimtajā zemē. Mums pašiem ir jāmāk sev likumus lemt un pār savu zemi valdīt," sacījusi eksprezidente Vaira Vīķe – Freiberga.

Foto: No privāta arhīva

Atstājiet komentāru