2020.gada 2. aprīlis

Imgarde, Irmgarde

"Dabas studijas" 3. raidījums. Dabas parks "Dvietes paliene" (VIDEO)

"Dabas studijas" 3. raidījums. Dabas parks "Dvietes paliene" (VIDEO)

Trešajā raidījumā Dabas studija dosies uz Dvietes palienes dabas parku, viesosies atjaunotajās palieņu pļavās, kāps putnu vērošanas tornī pie Skuķu ezera un apmeklēs Dvietes kultūras pieminekļus, kā arī mācīsies atpazīt dzeltenās cielavas un kārklu ķauķa dziesmas.

Raidījuma sarunu biedri – Inita Bružika (DAP Latgales reģionālās administrācijas vecākā eksperte), Benita Štrausa (“Dvietes senlejas pagastu apvienības” pārstāve), Vanda Gronska (P. Sukatnieka muzeja vadītāja) un Edmunds Račinskis (ornitologs un dabas skaņu ierakstītājs).

 

Atstājiet komentāru