2020.gada 2. aprīlis

Imgarde, Irmgarde

Dvietes muižas ēkas atjaunošanai nepieciešams līdzcilvēku atbalsts

Dvietes muižas ēkas atjaunošanai nepieciešams līdzcilvēku atbalsts

Dvietes pagasta centra senatnīgajā parkā majestātiski un vientuļi savas dienas vada ēka, kas pagājušā gadsimtā ilgus gadus savās sienās ir dzirdējusi skolas zvana skaņas un skolas bērnu skanīgās balsis. Dvietes parkā vientuļi skumst vecā skola - Dvietes muižas ēka.

Pirmā pagasta mācību un audzināšanas iestāde - skola Dvietē dibināta 1842. gadā Dvietes muižas pārvaldnieka ēkā. Skolas dibinātāji bija grāfi Plāteri-Zībergi, kuri tolaik ir Dvietes un vairāku tuvējo apkārtnes muižu īpašnieki. Pēc Pirmā pasaules kara Dvietes pagasta centrā nodibināja sešu klašu pamatskolu. Skolēni pabeidza skolā 6. klasi, varēja turpināt mācības vidusskolā. Vēl daudzus gadus pēc jaunās - astoņgadīgās skolas uzcelšanas, vecā skolas ēkā darbojās internāts, vasarās apmetās dzīvot skolēni un studentu vienības.

2014. gada decembrī Dvietē ir nodibināta biedrība "Dvietes vīnogas", kuras viens no mērķiem ir senatnes kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, izpēte un saglabāšana. Biedrība ir uzsākusi pagasta vecās skolas - Dvietes muižas ēkas saglabāšanu. Šī ēka ir Dvietes muižas apbūves kompleksa objekts, bijusi celta kā muižas kantora ēka un vēlāk tikusi izmantota kā skolas ēka līdz 1972. gada pavasarim. Vairākus gadu desmitus ēka ir pamesta un netiek izmantota.

Atjaunojot vecās skolas ēku, mērķis ir izveidot saieta namu, piedāvājot aktivitātes dažāda vecuma un interešu grupām, īstenojot apmācības - praktiskās nodarbības novadpētniecībā, mājturībā, amatniecībā, dārzkopībā. Atjaunotajā skolas ēkā savu mājvietu varētu rast Dvietes pagasta muzejs un senlietu krātuve, kā arī būtu iespējams veidot izstāžu ekspozīcijas un rīkot apmācības, seminārus un vasaras nometnes.

2015. gada 20. aprīlī notika pirmā Dvietes muižas ēkas apkārtnes sakopšanas talka, kurā piedalījās 25 brīvprātīgie talcinieki.

Aicinām bijušos skolas audzēkņus, pagasta iedzīvotājus un visus interesentus piedalīties, līdzdarboties un palīdzēt vecās skolas - Dvietes muižas ēkas saglabāšanā un atdzimšanā!

Biedrība būs pateicīga par jūsu ziedojumiem:

Biedrība "Dvietes vīnogas"
Adrese: Dvietes pag., Ilūkstes nov.,
Reģ nr.: 40008230946
Konts: LV24HABA0551039424944

 

Komentāri (0-2/2)

  • Iveta K
    02.07.2018 18:25
    Zudusī Latvija ir viens attēls, autentisks, var meklēt zudusilatvija.lv pēc atslēgvārda ,,Dviete"
  • .....
    02.07.2018 18:25
    ir kaur kur pieejamas bildes, kā tā ēka izskatījas senāk?

Atstājiet komentāru