2024.gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Aizvadīta Jēkabpils novada tūrisma produktu attīstības darbnīca (FOTO)

16. februārī ikviens, kas sevi saista ar Jēkabpils novada tūrismu tika aicināts piedalīties jau otrajā “Jēkabpils novada tūrisma produktu attīstības darbnīcā”.

Dienas garumā kopā ar Latvijas Dabas Tūrisma Asociācijas ekspertiem aptuveni 60 Jēkabpils novada tūrisma uzņēmēji, viesmīlības pakalpojumu sniedzēji, amatnieki, mājražotāji, vēstures zinātāji, kopienu aktīvisti, pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji turpināja pagājušajā gadā aizsākto darbu pie novada tūrisma potenciāla apzināšanas, jaunu produktu attīstības un sadarbības tīklu stiprināšanas.

Darbnīca norisinājās atjaunotajā Jēkabpils Tautas namā un sastāvēja no trīs blokiem. Pirmajā blokā tika diskutēts par radošuma nozīmi tūrismā. Latvijas tūrisma ekosistēmu pētnieks, Edgars Ražinskis, sniedza ieskatu arī vasarā veiktā pētījuma “Sēlijas radošās salas” rezultātos un signālos. Tam sekoja tūrisma sadarbības tīklu koprades virtuve. Šajā daļā, kopā ar Latvijas Dabas Tūrisma Asociācijas līdzdibinātāju, kā arī dabas tūrisma organizācijas “Movement spontanious” vadītāju Matiju Babri pasākuma dalībnieki meklēja un savienoja kvalitatīvam tūrisma klasterim nepieciešamās sastāvdaļas, kā arī veidoja septiņus dažādus tūrisma produktus, kurus izvērtēja pieaicinātās tūrisma aģentūras – “Impro” un “Jauni rakursi”. Darbnīca noslēdzās ar diskusiju par digitalizāciju tūrismā un digitālo talku. Pasākumā bija iespēja arī labāk iepazīt savus kaimiņus, atrast domubiedrus, apmainīties ar aktuālo informāciju 2024. gada sezonai, gūt idejas sava biznesa attīstībai, saņemt jaunākos drukātos tūrisma materiālus, kā arī ielūkoties jaunajās Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centra telpās. 

Pasākumu rīkoja Jēkabpils novada Tūrisma informācijas centrs, sadarbībā Latvijas Dabas Tūrisma Asociāciju.

Foto: Jēkabpils TIC

Atstājiet komentāru