2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Jēkabpils novada pašvaldības policijas darba rezultāti šī gada janvārī

Jēkabpils novada pašvaldības policijas darba rezultāti šī gada janvārī

Šī gada janvārī kopā izskatīti 196 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), tajā skaitā 24 materiāli saņemti pāradresēti no Valsts policijas, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības policija.

Pieņemti lēmumi kopā 78 materiālos, uzsākot administratīvo pārkāpumu lietas un piemērojot sodus:

par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem uzsākts 1 administratīvā pārkāpuma process – mājdzīvnieku reģistrēšanas noteikumu pārkāpums;
sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā uzsākti 49 administratīvo pārkāpumu procesi:

2 par sabiedriskās kārtības traucēšanu
6 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība
3 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas nepilngadīgas personas (smēķēšanas ierīču glabāšana)
4 par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem
28 par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā
4 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, pārkāpjot Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības
2 par zvejniecības noteikumu pārkāpumiem.

1.3. pieņemti 3 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus.     Galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs;

1.4. sastādīti 25 lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

2. Veicot Jēkabpils novada videonovērošanas kameru monitoringu, konstatēti 14 pārkāpumi ceļu satiksmes jomā.

3. administratīvi aizturētas un ievietotas pagaidu turēšanas telpās 7 personas.

4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai nodota 1 persona, 8 personas nogādātas dzīvesvietā.

5. Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes ielu tirdzniecības objektos, pārbaudītas kopumā 17 juridiskās un fiziskās personas.

6. Veiktas 11 zvejas noteikumu ievērošanas kontroles, kopā pārbaudītas 33 personas. Konstatēti 6 bezsaimnieka zvejas rīki un 2 makšķerēšanas noteikumu pārkāpumi.

7. Sniegts atbalsts Valsts policijai: aizturētas 2 meklēšanā esošas personas un nogādātas Valsts policijā, veikta piedalīšanās dzīvesvietas apsekošanā.

8. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 1 reizi Jēkabpils novada Bāriņtiesai, 3 reizes Jēkabpils novada Sociālajam dienestam, 1 reizi Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 1 reizi Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 1 zvērinātam tiesu izpildītājam.

 9. Veiktas preventīva rakstura pārrunas un novadītas izglītojošas un skaidrojošas lekcijas Antūžu pamatskolas un Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikuma audzēkņiem.

10. Veikta satiksmes plūsmas regulēšana un satiksmes drošības uzraudzība Jēkabpilī, Rīgas ielā pēc ceļu satiksmes negadījuma.

Atstājiet komentāru