2024.gada 25. jūnijs

Maiga, Milija

Jēkabpils novada pašvaldības policija, nodrošinot kārtību, oktobrī vidēji dienā izskatījusi astoņus reģistrētus notikumus

Jēkabpils novada pašvaldības policija, nodrošinot kārtību, oktobrī vidēji dienā izskatījusi astoņus reģistrētus notikumus

Jēkabpils novada pašvaldības policija oktobrī izskatījusi 267 reģistrētus notikumus, t.sk. 24 materiāli saņemti no Valsts policijas. Par Jēkabpils novada pašvaldības policijas paveiktajiem darbiem oktobrī informē policijas priekšnieka vietniece Inga Ostrovska.

Pieņemti administratīvi lēmumi 169 materiālos, no tiem uzsākti 152 administratīvā pārkāpuma procesi:
1.    5 procesi par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem:
•    4 par īpašumu un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem.
•    1 par dzīvnieka nereģistrēšanu

2.    46 procesi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā:
•    21 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība;
•    7 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas nepilngadīgas personas;
•    2 par akcīzes preču iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas noteikumu pārkāpšanu; 
•    1 par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu;
•    1 par identitātes slēpšanu;
•    4 par sīko huligānismu (t.sk. 1 par sīko huligānismu, ko veikusi nepilngadīga persona);
•    3 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, t.sk.1- par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums.
•    7 par dzīvesvietas deklarēšanas pārkāpumiem;

3.    Sastādīts 101 lēmums ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumos, t.sk.71 bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem; 21 – par ceļa zīmju “Braukt tikai taisni”, “Iebraukt aizliegts”, “'Neapstājoties tālāk braukt aizliegts”; 5- par velosipēda, skūtera, eletroskrejriteņa vadīšanu bez apliecības (3 no tiem nepilngadīgām personām); 2 - Par braukšanas secības neregulējamos krustojumos neievērošanu; 1 - par mobilā tālruņa lietošanu vadot velosipēdu; 1 - par gājēja atrašanos diennakts tumšajā laikā uz brauktuves vai nomales, bez atstarojošās vestes vai apģērba ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

4.    Pieņemti 17 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs, kā arī pret nepilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas vecumu, no kura iestājas administratīvā atbildība, par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā.

5.    Veicot Jēkabpils novada videonovērošanas sistēmu monitorēšanu, atklāti 8 alkohola lietošanas gadījumi neatļautās vietā.

6.    Aizdomās par alkohola lietošanu pārbaudītas 5 nepilngadīgās personas. 

7.    5 personas aizturētas un nodotas Valsts policijas rīcībā, t.sk. – 1 persona par alkohola pudeles zādzību veikalā, 2 personas, kuras vadīja transportlīdzekli alkohola reibumā, 2 personas, kuras vadīja transportlīdzekli bez autovadītāja apliecības. 

8.    14 personas ievietotas pagaidu turēšanas telpās, 6 personas nogādātas dzīvesvietā (t.sk. 1 nepilngadīga persona, un 2-pēc NMPD lūguma).

9.    3 personas nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai.

10.    Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes Jēkabpils pilsētā un novadā ielu tirdzniecības objektos, pārbaudītas kopumā 29 juridiskās un fiziskās personas.

11.    Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 
•    7 Jēkabpils novada Sociālajam dienestam;
•    4 Jēkabpils novada Bāriņtiesai;
•    2 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam;
•    2 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam;
•    2 Jēkabpils pakalpojumu darbiniekiem; 
•    1 Valsts probācijas dienestam; 
•    1 SIA “Jēkabpils namu pārvaldes” darbiniekiem;
•    1 SIA “Jēkabpils ūdens” darbiniekiem;
•    1 namu apsaimniekotājam Salas pagastā;
•    1 VP aizdomās turamas personas identitātes noskaidrošanai
•    Sniegts atbalsts cilvēku evakuācijā no viesnīcas “Daugavkrasti”
•    Nodrošināta sabiedriskā kārtība Valsts prezidenta E.Rinkeviča vizītes laikā.

Drošības nedēļas ietvaros novadītas lekcijas Sūnu un Antūžu pamatskolās un Viesītes PII “Zīlīte”. Jēkabpils 3.vidusskolā ar 8.klašu skolēniem un Jēkabpils 2.vidusskolā ar 6.klašu skolēniem tika pārrunāti jautājumi par skolas iekšējās kārtības noteikumiem – par uzvedību skolā, mācību stundās; par uzvedību ārpus skolas, par atkarībām – smēķēšanu, alkohola lietošanu, par to lietošanas sekām, t.sk. par vecāku atbildību.

Atstājiet komentāru