2024.gada 19. maijs

Lita, Sibilla, Teika

Pašvaldības policija septembrī visvairāk reģistrējusi pārkāpumus par sabiedriskās kārtības neievērošanu

Pašvaldības policija septembrī visvairāk reģistrējusi pārkāpumus par sabiedriskās kārtības neievērošanu

Jēkabpils novada pašvaldības policija apkopojusi paveikto septembrī. Ar paveikto plašāk iepazīstina Jēkabpils novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece Inga Ostrovska.

Izskatīti 263 reģistrētie notikumi, t.sk. 39 materiāli saņemti no Valsts policijas. Pieņemti lēmumi 151 administratīvā pārkāpuma lietās. Uzsākts 121 administratīvā pārkāpuma process:

1.     4 procesi par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem:
•    2 par ēku numerācijas zīmju izvietošanu;
•    1 par īpašumu un atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem.
•    1 par autotransporta novietošanu vietā, kura apzīmēta ar nepārtraukto dzelteno līniju, (galvenokārt Jēkabpils Mežaparka teritorijā);

2.     73 procesi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā:
•    38 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība;
•    1 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas nepilngadīgas personas;
•    1 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas pilngadīgas personas;
•    1 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem – iesaistot nepilngadīgas personas;
•    4 par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga;
•    2 par nepilngadīgo iesaistīšanu alkohola lietošanā;
•    2 par fizisku vai emocionālu vardarbību pret nepilngadīgo;
•    7 par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem;
•    4 par pārkāpumu ceļu satiksmes jomā (velosipēda vadīšanas noteikumu pārkāpums), ko veikusi nepilngadīga persona;
•    1 par pārkāpumu ceļu satiksmes jomā (velosipēda vadīšanas noteikumu pārkāpums), ko veikusi pilngadīga persona;
•    1 par braukšanu, ja luksoforā deg aizliedzošais signāls;
•    1 par akcīzes preču iegādes, realizācijas, uzglabāšanas vai pārvietošanas noteikumu pārkāpšanu; 
•    1 par sīko huligānismu;
•    9 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, t.sk.1- par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpšanu, ar ko citam dzīvniekam nodarīts fizisks kaitējums vai cilvēkam nodarīts fizisks vai materiāls kaitējums un 1 - par dzīvnieka nereģistrēšanu.

3.     Pieņemti 30 lēmumi par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs. Pret nepilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas vecumu, no kura iestājas administratīvā atbildība, izbeigtas lietvedības par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā.

4.     Sastādīti 44 lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

5.     Veicot Jēkabpils novada videonovērošanas sistēmu monitorēšanu, atklāti 5 alkohola lietošanas gadījumi neatļautās vietā, 3 personām veicot personu pārbaudi, konstatēts, ka viņu mugursomās atrodas dažādu krāšu baloniņi un marķieri.

6.     9 personas ievietotas pagaidu turēšanas telpās, 11 personas nogādātas dzīvesvietā, t.sk.4-pēc NMPD lūguma.

7.    Nodarījumos pret personas dzīvību un veselību veikta 1 – nošķiršana; 1-persona nodota mediķu aprūpē. 

8.     5 personas aizturētas un nodotas Valsts policijas rīcībā, t.sk. – 3 personas aizturētas par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola ietekmē, kā arī bez autovadītāja apliecības, 1 persona – transportlīdzekļa vadīšana bez autovadītāja apliecības, 1 persona - par zagta velosipēda tirdzniecību; 1 - meklēšanā esoša persona.

9.     3 personas nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai.

10. Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes ielu tirdzniecības objektos, pārbaudītas kopumā 15 juridiskās un fiziskās personas.

11. Veikti profilaktiskie reidi, pievēršot pastiprinātu uzmanību velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītajiem un nepilngadīgām personām. 

11. Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 
•    1 reizi Jēkabpils novada Bāriņtiesai bērnu aprūpes pienākumu pildīšanas kontrolē, 
•    1 reizi Jēkabpils novada Sociālajam dienestam; 
•    1 reizi SIA “Jēkabpils pakalpojumi” darbiniekiem; 
•    2 reizes SIA “Jēkabpils Namu pārvaldes” darbiniekiem; 
•    1 reizi Salas pagasta pārvaldei.

12.    1 reizi sniegta palīdzība Valsts veterinārajam dienestam.
13.    Sniegta informācija Dzīvnieku patversmei Mežavairogi - 1 par klaiņojošu lapsu daudzdzīvokļu māju tuvumā.
14.    Nodrošināta sabiedriskā kārtība pieminekļa atklāšanas ceremonijā pie Sunākstes baznīcas.
15.    Nodrošināta sabiedriskā kārtība Kena parkā 1.seprtembra pasākumam skolēniem “Ieballējam zinībās”.
16.    Drošības nedēļas ietvaros, Jēkabpils pilsētas un novada izglītības iestādēs ar skolēniem  un pirmsskolas izglītības iestādēs ar bērniem, veiktas pārrunas par drošības, uzvedības jautājumiem  uz ceļiem, izdalītas atstarojošās vestes.

Atstājiet komentāru