2024.gada 23. jūlijs

Magda, Magone, Mērija

Piešķir finansējumu atskurbtuves ierīkošanai Jēkabpils slimnīcā

Piešķir finansējumu atskurbtuves ierīkošanai Jēkabpils slimnīcā

Saskaņā ar Pašvaldību likuma Pārejas noteikumu 2.punktu no 2024. gada 1. janvāra pašvaldības pienākums būs nodrošināt atskurbināšanas pakalpojuma pieejamību.

Patlaban atskurbšanas pakalpojums ir pieejams un to nodrošina Jēkabpils novada pašvaldības policija. Pārskatot Jēkabpils novada pašvaldības īpašumā esošās telpas ir secināts, ka pašvaldības rīcībā ir dažāda lieluma un dažādā stāvoklī esošas telpas, kuras tāpat būtu jāremontē, lai nodrošinātu to atbilstību sniedzamā pakalpojuma prasībām. Tāpat pašvaldībai jāņem vērā, ja šo pakalpojumu turpinātu nodrošināt pati pašvaldība, būtu jāpārskata Pašvaldības policijas amata vienību skaits, to palielinot, jo jānodrošina atskurbšanas telpās uzraudzītu pakalpojuma sniegšanu, tāpat pakalpojuma sniegšanai būtu jāpiesaista arī attiecīgas kvalifikācijas ārstniecības speciālisti, ko šobrīd nodrošina Neatliekamās palīdzības dienesta speciālisti, kuri tiek izsaukti, lai pirms personu ievieto atskurbšanas telpās būtu pārliecība, ka personai ir tāds veselības stāvoklis kas neapdraud dzīvību un ir nepieciešama tikai atskurbšana. Tāpēc pašvaldība lēma, ka atskurbšanas telpas jāierīko Jēkabpils slimnīcā.

Jēkabpils novada dome nolēma iekļaut pašvaldības šī  gada budžeta grozījumos 140 000 eiro ar mērķi pielāgot telpas Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpilī atskurbšanas pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai un pēc grozījumu spēkā stāšanās slēgt attiecīgu finansēšanas līgumu ar SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”. Savukārt SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” uzdots veikt nepieciešamās darbības, lai no 2024.gada 1.janvāra nodrošinātu atskurbšanas pakalpojuma sniegšanu.

Atstājiet komentāru