2024.gada 21. aprīlis

Anastasija

Pašvaldība gatavo vairākus palīdzības veidus plūdos cietušajiem Jēkabpils iedzīvotājiem

Pašvaldība gatavo vairākus palīdzības veidus plūdos cietušajiem Jēkabpils iedzīvotājiem

Jēkabpils domes sēdē 27.janvārī, diskutējot par plūdu radītajiem zaudējumiem, deputāts Aivars Kraps (LPV) jautāja, vai ir plānots atbalsts iedzīvotājiem, kuru īpašumi cietuši plūdos?

Jēkabpils novada mērs Raivis Ragainis (LZP)  sacīja, ka ir divu veidu atbalsta pasākumi. Viens, ko risina sociālā sfēra jeb sociālais dienests. Šis atbalsts paredzēts gadījumos, kad plūdos ir bojāta vai zaudēta iedzīve, cietis apkures katls, katlumāja, bojā gājuši sadzīves priekšmeti. Šajā gadījumā maksimālā atbalsta summa, ko plūdos cietušais var saņemt ir līdz divām minimālajām mēnešalgām. 

Otrs atbalsta pasākums, ko pašvaldība šobrīd gatavo, ir saistošo noteikumu izstrāde plūdos cietušā īpašuma - mājokļa jautājuma risināšanas palīdzībai. Kā norādīja Raivis Ragainis, šie saistošie noteikumi vēl nav līdz galam izdiskutēti un izstrādāti, bet, balstoties uz šiem saistošajiem noteikumiem, pašvaldība cer iedzīvotāju atbalstam piesaistīt valsts finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. 

Deputāts Aivars Vanags(JKP) norādīja, ka vēl viens pabalsts ir nekustamā īpašuma nodokļa atlaide mājokļiem plūdu sektorā līdz 90%. Tāpat arī tiekot vākti līdzekļi jēkabpiliešu atbalstam organizācijā ziedot.lv.   Aivars Vanags sacīja, ka pašvaldība organizācijai sniegs informāciju par tiem, kuru īpašumi cietuši visvairāk, lai iedzīvotāji varētu saņemt pabalstu izmaksu arī no ziedot.lv. 

Aivars Kraps atgādināja, ka nekustamā īpašuma nodokļa atlaide mājokļiem, kas cietuši plūdos, nav jauns atbalsta veids, tas jau esot paredzēts un ir viens no retajiem viņa priekšlikumiem, ko savulaik pozīcijas deputāti atbalstījuši.  Viņš lūdza precizēt, kad  minētie saistošie noteikumi par atbalstu plūdos, kuri patlaban top, varētu tikt virzīti apstiprināšanai, jo cilvēkiem palīdzība esot vajadzīga tūlīt un tagad. 

Jēkabpils novada domes Juridiskās nodaļas vadītāja Dace Gluha skaidroja, ka stājoties spēkā jaunajam pašvaldību likumam ir noteikts, ka pirms saistošo noteikumu likuma projekts tiek virzīts izskatīšanai deputātiem, tam ir jābūt vismaz divas nedēļas nodotam iedzīvotāju viedokļa noskaidrošanai. Saistošo noteikumu projekts ir jāpublicē pašvaldības mājaslapā un tikai pēc tam, kad iedzīvotāji izteikuši savu viedokli un šis apspriešanas process ir iziets, tos var nodot apspriešanai kādai no pašvaldības komitejām un virzīt apstiprināšanai uz domes sēdi. Kārtība – komiteja un domes lēmums. Vēl jauninājums esot, ka ir noteiktas nozares saistošie noteikumi, kuriem ir jābūt saskaņotiem atzinumu saņemšanai no ministrijām,  no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas un attiecīgo nozaru ministrijām. Tikmēr atsevišķos gadījumos ir saistošie noteikumi, kurus pēc domes lēmuma pieņemšanas var publicēt un tie stājas spēkā īsākā laika posmā, nekā bija ierasts līdz šim. 

Aivars Kraps norādīja, ka  šis process prasīs vairākus mēnešus. Dace Gluha piebilda, ka šajā konkrētajā gadījumā process varētu iet raitāk, jo šie saistošie noteikumi jau ir izstrādi un tos var publicēt iedzīvotāju vērtējumam. 

Aivars Kraps, atsaucās uz valsts prezidentu Egilu Levitu, kurš minējis, ka šādos gadījumos, kā plūdu seku novēršana Jēkabpilī jautājumi virzāmi raitāk, bez birokrātiskiem šķēršļiem un izteica cerību, ka šis process līdz palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem neievilksies. 

Deputāts Leonīds Salcevičs (JRP), iesaistoties sarunā par palīdzības sniegšanu plūdos cietušajiem  iedzīvotājiem, deputātiem atgādināja iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421, kuri paredz līdzekļu piešķiršanu pašvaldībām no valsts programmas neparedzētiem gadījumiem, norādot, ka noteikumos ir  pateikts, kam tie pienākas un kādos gadījumos.

Raivis Ragainis sacīja, ka šobrīd notiek situācijas apzināšana par plūdu radītajiem zaudējumiem, atzīmējot, ka pašvaldības iesniegtajiem dokumentiem ir jābūt pierādāmiem un to pamatojumā nevar būt frāze, ka līdzekļi nepieciešami, jo mums tos vajag. Visam jābūt dokumentāli pamatotam.  

Arī Aivars Vanags sacīja, ka prezidenta vēlme mazināt birokrātiskos šķēršļus ir apsveicama, taču, kad pienāks brīdis, kad nauda jāpiešķir, to varēs saņemt tikai tādā gadījumā, ja visi iesniedzamie dokumenti būs kārtībā. 

FOTO: Jēkabpils novads

Atstājiet komentāru