2023.gada 29. janvāris

Aivars, Valērijs

Jēkabpils novadā novembrī visbiežāk pārkāpti alkohola lietošanas un automašīnu novietošanas noteikumi

Jēkabpils novadā novembrī visbiežāk pārkāpti alkohola lietošanas un automašīnu novietošanas noteikumi

Jēkabpils novada pašvaldības policijā novembrī reģistrēti 143 notikumi, no tiem visvairāk pārkāpumu saistīti ar alkohola lietošanu un automašīnu novietošanu. Uzsākti 28 procesi par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibumā vai alkohola lietošanu publiskā vietā, kā arī noformēti 29 protokoli par automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī sastādīti 8 protokli par dzīves vietas nedeklarēšanu. Mēneša laikā speciāli atskurbšanai ierīkotajās telpās nogādāti 26 cilvēki. Jēkabpils novada pašvaldības policija veikusi arī sešus reidus dzīvojamo māju mikrorajonos, nodrošinājusi sabiedrisko kārtību publiskajos pasākumos, kā arī pildījusi citus uzdevumus.

Jēkabpils novada pašvaldības policijas darba rezultāti par NOVEMBRA mēnesi:
1. 9 procesi par saistošo noteikumu pārkāpumiem:
•    4 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem,
•    4 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem
•    1 par koku ciršanu nesaskaņojot ar pašvaldību
2. Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā uzsākti 45 procesi:
•    3 par sīko huligānismu, ko veikušas pilngadīgas personas;
•    28 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība
•    2 par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga;
•    1 par nepilngadīgas personas iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā
•    3 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikuši nepilngadīgie;
•    8 par dzīvesvietas nedeklarēšanu;
•    1 par automašīnu novietošanu pie 943.ceļa apzīmējuma (dzeltenās līnijas) Jēkabpils Mežaparkā un citur Jēkabpils novada teritorijā
3. Sastādīti 29 protokoli-lēmumi par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, 8 no tiem pārsūdzēti.
4. Pieņemti 17 lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, galvenokārt maznozīmīguma dēļ vai gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti.
5. Kopā izskatīti 169 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), no kuriem 29 izsaukumi saņemti no Valsts policijas.
6. pašvaldības policijā reģistrēti 143 notikumi, no tiem 3 - pārsūtīti Valsts policijai
7. 26 personas nogādātas speciāli ierīkotās telpās atskurbšanai un 1 persona pagaidu turēšanas telpās.  
8. Sniegts 7 gadījumos atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā, Jēkabpils novada Bāriņtiesai bērnu aprūpes pienākumu pildīšanas kontrolē.
9. Sniegts atbalsts NMPD pacientu pavadīšanā uz ārstniecības iestādēm.
10. Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana  publiskajos pasākumos un objektos, tajā skaitā 11.novembra un 18. novembra Valsts svētku nedēļas ietvaros un sporta pasākuma “Marinzejas skrējiens” laikā.
11. 5 Jēkabpils novada  izglītības iestādēs novadīti preventīva rakstura pasākumi par drošības un vardarbības (mobinga) jautājumiem.
12. Veikti 6 reidi un preventīva rakstura pāŗrunas Jēkabpils dzīvojamo māju mikrorajonos ar nepilngadīgām personām.
13. Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes 3 tirdzniecības objektos.

Avots; jekabpils.lv

Komentāri (0-1/1)

  • ES
    13.12.2022 20:47
    Cik administratīvie pārkāpumi ir sastādīti par netīrītām ietvēm un brauktuvēm? Uz darbu iet izgulēties jeb strādāt? KoĒ

Atstājiet komentāru