2023.gada 4. februāris

Daila, Veronika

Jēkabpils novada dome Ziemassvētku paciņu iegādei bērnudārzu audzēkņiem atvēl gandrīz 20 000 eiro

Jēkabpils novada dome Ziemassvētku paciņu iegādei bērnudārzu audzēkņiem atvēl gandrīz 20 000 eiro

Jēkabpils novada domes deputāti ārkārtas sēdē piešķīra 19 870 eiro Ziemassvētku dāvanu jeb saldumu paciņu  iegādei visiem izglītojamajiem  Jēkabpils novada bērnudārzos un vispārējās izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu, paredzēts, ka viena saldumu paka izmaksās 10 eiro. Kopumā novadā saldumu pakas saņems 1987 bērni.

Saldumu pakas tiks izsniegtas izglītojamajiem Aknīstes PII “Bitīte", Salas PII “Ābelīte”, Viesītes PII “Zīlīte”, Jēkabpils PII “Auseklītis”, Jēkabpils PII “Bērziņš”, Jēkabpils PII “Kāpēcītis”, Jēkabpils PII “Zvaigznīte”, Jēkabpils PII “Zvaniņš”, kā arī izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmu - Ābeļu pamatskolā, Biržu pamatskolā, Dignājas pamatskolā, Krustpils pamatskolā, Rubeņu pamatskolā, Sūnu pamatskolā, Viesītes vidusskolā, Zasas vidusskolā un Antūžu pamatskolā. Ziemassvētku dāvanas tiks izdalītas šī gada Ziemassvētku pasākumos.

Tabulā redzama detalizētāka informācija par līdzekļu sadali paku iegādei par izglītības iestādēm.

Atstājiet komentāru