2023.gada 29. novembris

Ignats, Virgīnija

Jēkabpils novada pašvaldības policijas septembrī visbiežāk konstatētais pārkāpums - atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibumā

Jēkabpils novada pašvaldības policijas septembrī visbiežāk konstatētais pārkāpums - atrašanās sabiedriskā vietā alkohola reibumā

Jēkabpils novada pašvaldības policijas darba rezultāti par 2022.gada septembri. Jēkabpils novada pašvaldības policija informē, ka no 1.septembra līdz 30.septembrim Jēkabpils novada pašvaldības policija veikusi šādas darbības: 

Uzsākti 114 administratīvie procesi:

6 procesi par saistošo noteikumu pārkāpumiem:

1 par būvju un teritoriju neuzturēšanu kārtībā,
2 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem,
1 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumiem
2 par koku ciršanu, nesaskaņojot to ar pašvaldību

Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā uzsākti 79 procesi:

6 par sīko huligānismu, ko veikušas pilngadīgas personas;
38 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība
6 par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga;
9 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikuši nepilngadīgie;
2 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko izdarījušas pilngadīgas personas, smēķējot neatļautā vietā;
8 par dzīvesvietas nedeklarēšanu;
1 par automašīnu novietošanu pie 943.ceļa apzīmējuma (dzeltenās līnijas) Jēkabpils Mežaparka teritorijā
2 par invazīvo sugu augu ierobežošanas pasākumu pārkāpumiem;
2 par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu;
4 par nepilngadīgo iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā, ko izdarījušas pilngadīgas personas;
1 par ceļa seguma bojāšanu, piegružojot to.

Vēl sastādīti 12 protokoli - lēmumi par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem. Pieņemti 17 lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus, galvenokārt maznozīmīguma dēļ vai gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti. Reģistrēti 174 notikumi (tostarp personu iesniegumi), 30 izsaukumi saņemti no Valsts policijas. 12 personas nogādātas speciāli ierīkotās telpās atskurbšanai un 8 personas pagaidu turēšanas telpās.  

Tāpat sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību darbiniekiem ne mazāk kā 6 reizes piedaloties īpašumu apsekošanā, bērnu aprūpes pienākumu pildīšanas kontrolē.

Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana  publiskajos pasākumos un objektos, kā arī nodrošināta klātbūtne 1.septembra Zinību dienas pasākumos. “Drošības mēneša” ietvaros novadīti preventīva rakstura pasākumi Jēkabpils novada izglītības iestādēs par drošības jautājumiem. Novada izglītības iestāžu 1.klašu audzēkņiem izdalītas atstarojošās vestes.

Augustā kopā uzņemti 86 Ukrainas civiliedzīvotāji (bēgļi), tajā skaitā 25 bērni. Izbraukuši augustā – 32 bēgļi, tajā skaitā 13 bērni.

Atstājiet komentāru