2023.gada 24. septembris

Agris, Agrita

SIA JK Namu pārvalde organizē informatīvas sanāksmes ar iedzīvotājiem pagastos

No 2023.gada 1.janvāra SIA JK Namu pārvalde savā apsaimniekošanā pārņems daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dignājas, Rubenes, Kalna, Leimaņu, Dunavas un Zasas pagastā, informē SIA JK Namu pārvalde sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Skolniece. 

Lai informētu šo māju dzīvokļu īpašniekus par gaidāmajām izmaiņām ēku apsaimniekošanā, Namu pārvaldes speciālisti un pašvaldības pārstāvji organizē informatīvas sanāksmes. Ceturtdien, 25. augustā, Namu pārvaldes valdes locekle Elita Freija, vecākā ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzine Zane Grinšpone un Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs Ainars Vasilis tikās ar Zasas pagasta iedzīvotājiem.

Kopumā paredzēts, ka Namu pārvalde sešos pagastos apsaimniekošanā pārņems 51 dzīvojamo māju, veiks to apsekošanu un sagatavos māju apsaimniekošanas plānoto darbu plānus. Iedzīvotāji tiks aicināti uz kopsapulci ar tiem iepazīties un balsot par Namu pārvaldes speciālistu sagatavotajiem darbu plāniem vai arī pieņemt lēmumu pašiem dibināt savu biedrību ēkas apsaimniekošanai. 

Tuvākajā laikā plānotas šādas tikšanās 30.augustā pulksten 15.00 Dunavas skolas ēkā un tajā pašā datumā pulksten 17.00 Dignājā, Vandānu pagasta mājas zālē. Aicinām sekot līdzi informācijai!

Informējam, ka 22.jūlijā Jēkabpils novada dome, pamatojoties uz likumiem „Par pašvaldībām” un „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma Pārejas noteikumiem, pieņēma lēmumu nodot SIA JK Namu pārvaldei 51 dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pienākumus Dignājas, Rubenes, Kalna, Leimaņu, Dunavas un Zasas pagastos.

 Foto: SIA JK Namu pārvalde

Atstājiet komentāru