2023.gada 2. februāris

Sonora, Spīdola

Nojauc graustu Jēkabpilī, Madonas ielā 30a, kur pirms gada eksplozījā izpostīja daļu ēkas

Nojauc graustu Jēkabpilī, Madonas ielā 30a, kur pirms gada eksplozījā izpostīja daļu ēkas

Šovasar Jēkabpilī uzsākta kārtējā grausta nojaukšana. Patlaban pakāpeniski darbi notiek pie ēkas demontāžas Madonas ielā 30a, kur pirms gada notika eksplozija, kā rezultātā ēka tika neatgriezeniski bojāta, informē Jēkabpils novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Līgums par darbu veikšanu objektā ”Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju nojaukšana Madonas ielā 30A, Jēkabpilī” noslēgts ar SIA “Idegra”, summa 14043,64 EUR bez PVN. Līgumā noteikti gan būvlaukuma sagatavošanas darbi un demontāžas darbi, gan arī teritorijas labiekārtošana pēc ēkas demontāžas. Plānots, ka darbi jāpabeidz līdz šī gada 10.septembrim.

Jēkabpils novada pašvaldībā jau iepriekš sacīja, ka iespēju robežās tiks turpināts darbs pie sliktā stāvoklī esošo ēku nojaukšanas, kas bojā pilsētvidi, kā arī rada apdraudējumu iedzīvotājiem.

Atstājiet komentāru