2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Jēkabpils novada pašvaldības policijas statistika par jūliju: Uzsākti 115 administratīvie procesi

Jēkabpils novada pašvaldības policijas statistika par jūliju: Uzsākti 115 administratīvie procesi

Jēkabpils novada pašvaldības policijas darba rezultāti par 2022.gada jūliju. No 1.jūlija līdz 31.jūlijam Jēkabpils novada pašvaldības policija veikusi šādas darbības, informē Jēkabpils novada pašvaldības policijas pārstāve Vija Zapevalova.

Uzsākti 115 administratīvie procesi:

- 17 procesi par saistošo noteikumu pārkāpumiem - par būves neuzturēšanu kārtībā, par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, par automašīnas novietošanu zaļajā zonā, par nesaskaņotu reklāmas izvietošanu.

- Sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā uzsākti 70 procesi - 1 par sīko huligānismu, ko veikušas nepilngadīgas personas, 4 par sīko huligānismu, ko veikušas pilngadīgas personas; 31 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkohola lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība, 1 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga; 1 par emocionālu vardarbību pret bērnu; 11 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikuši nepilngadīgie; 1 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko izdarījušas pilngadīgas personas;  8 par dzīvesvietas nedeklarēšanu; 12 par automašīnu novietošanu pie 943.ceļa apzīmējum (dzeltenās līnijas).

- Sastādīti 13 protokoli-lēmumi par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem.

- Pieņemti 15 lēmumi par atteikumu uzsākt administratīvos pārkāpumu procesus, galvenokārt maznozīmīguma dēļ vai gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti.
Kopumā reģistrēti 210 notikumi (tostarp personu iesniegumi), no tiem 27 izsaukumi saņemti no Valsts policijas.

Sadarbībā ar Jēkabpils novada Bāriņtiesu un Jēkabpils novada sociālo dienestu sniegts atbalsts dzīvesvietu apsekošanās un palīdzības sniegšanā. Vairākos gadījumos sniegta palīdzība NMPD.

Reģistrēti 42 Ukrainas bēgļi, tajā skaitā 10 bērni. Savukārt izbraukuši 12, tajā skaitā 2 bērni. 

Veikta sabiedriskās kārtības nodrošināšana  publiskajos pasākumos un objektos: Lindas Leen koncertā, Jēkabpils pilsētas svētkos,  Aknīstes pilsēta svētkos, Elkšņu pilsēta svētkos, Baltie lāči koncertā, gājienā apkārt Jēkabpils Svēta Nikolaja Brīnumdara pareizticīgo klosteri, Putu ballītē u.c.

Avots; jekabpils.lv

Atstājiet komentāru