2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

Uzsāk Mālu ielas pārbūvi Jēkabpilī

Uzsāk Mālu ielas pārbūvi Jēkabpilī

Jēkabpils pilsētas pašvaldības Būvniecības nodaļa informē, ka tiek uzsākti Mālu ielas pārbūves darbi Jēkabpilī, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.

Pārbūves ietvaros paredzēts veikt :

brauktuves, krustojuma un nobrauktuvju seguma rekonstrukciju,
gājēju celiņu izbūvi,
kravas transporta stāvvietas izbūvi,
slēgtās lietus ūdens novades sistēmas izbūvi,
ielu apgaismojumu sistēmas izbūvi,
zaļās zonas atjaunošanu, u.c. darbus.
Atbilstoši SIA “BM-projekts” projektam, pārbūves darbus veic būvuzņēmējs SIA “LV Roads” par līgumsummu 221 137,77 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Būvuzraudzību veic SIA “Jurēvičs un Partneri”, bet autoruzraudzību - SIA “BM-projekts”.

Plānotais darbu pabeigšanas laiks - līdz 2021.gada septembrim.

Mālu ielas pārbūve tiek veikta projekta “Industriālās teritorijas piekļuves uzlabošana un revitalizācija uzņēmējdarbības attīstībai Jēkabpils pilsētas Ziemeļaustrumu daļā” (projekta identifikācijas Nr. 5.6.2.0/19/I/009) ietvaros. Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija Jēkabpils pilsētas ziemeļaustrumu daļā, nodrošinot ražošanas teritoriju sasniedzamību Zīlānu, Mālu, Oļu un Ķieģeļu ielā, videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālu izaugsmi un jaunu darbavietu radīšanu.

Atstājiet komentāru