2021.gada 14. maijs

Aivita, Elfa, Elvita, Krišjānis

Jēkabpils ir viena no pirmajām pašvaldībām, kurā uzsākta BIO atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešana

Jēkabpils ir viena no pirmajām pašvaldībām, kurā uzsākta BIO atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešana

Jēkabpils pilsētas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Jēkabpils pakalpojumi” pirms diviem mēnešiem uzsāka bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītās vākšanas sistēmas ieviešanu. Tas ir jaunums gan iedzīvotājiem, gan atkritumu apsaimniekotājam, tāpēc sistēmas ieviešana uzsākta pakāpeniski. Šobrīd konteineri ir uzstādīti vienā no pilsētas visblīvāk apdzīvotajiem rajoniem. Tie izvietoti sadzīves atkritumu šķirošanas laukumos Bebru mikrorajona 11 adresēs, kopumā nodrošinot iespēju šķirot bioloģiskos atkritumus 30 daudzdzīvokļu māju iemītniekiem, informē SIA "Jēkabpils pakalpojumi" sabiedrisko attiecību speciāliste Santa Kūlīte.

  Ministru kabineta “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” paredz ieviest obligātu bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu visās Latvijas pašvaldībās līdz 2023.gada 31.decembrim. Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēmu sākotnēji bija paredzēts ieviest no 2021.gada 1.janvāra, tāpēc uzņēmums SIA “Jēkabpils pakalpojumi” jau laikus gatavojās un veica dažādus tehnisku un organizatoriskus priekšdarbus, lai sistēmas ieviešana noritētu veiksmīgi. Kaut arī BIO atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešana tika pārcelta uz 2024.gada sākumu, uzņēmuma SIA “Jēkabpils pakalpojumi” vadība un Jēkabpils pašvaldība kopīgi nolēma neatkāpties no nospraustajiem mērķiem un pakāpeniski ieviest sistēmu, lai jēkabpilieši būtu vieni no pirmajiem, kuriem sniegta šāda iespēja. Tāpat arī ir svarīgi jau savlaicīgi apgūt gan bioloģisko atkritumu šķirošanas prasmes, gan izveidot sistēmu, kura būs ērta, efektīva un ilgtspējīga.

 Atkritumu apsaimniekotāja novērojumi liecina, ka Jēkabpilī ir ilgtspējīgi domājoši iedzīvotāji, kuriem rūp vides saudzēšana un resursu otrreizēja pārstrāde, tāpēc šie iedzīvotāji ir vieni no pirmajiem, kuri ir gandarīti par šādas iespējas esamību.

Jau sākotnēji bija skaidrs, ka nepietiek vien ar BIO konteineru uzstādīšanu – nepieciešams arī neatlaidīgs un periodisks informēšanas un izglītojošo pasākumu kopums. Lai to nodrošinātu, tika izmantota integrēta pieeja, cenšoties sasniegt iedzīvotājus dažādos veidos – ar vietējās televīzijas un preses starpniecību, informatīvu materiālu izdali, elektronisko pastu starpniecību. Tāpat tika izvietota informāciju sociālajos medijos un uzņēmuma mājaslapā www.jekpak.lv, kā arī paši konteineri aplīmēti ar pamanāmu un skaidrojošu informācija, ko tajos drīkst un ko nedrīkst ievietot. Papildus visam šim pasākumu kopumam, uzņēmums ir nodrošinājis iespēju BIO atkritumus savākt ar speciāli tiem paredzētu un dizainiski noformētu automašīnu, kas ar saukli “Sašķiro, pirms izmet!” aicina ikvienu pārdomāt savus šķirošanas paradumus.  

“BIO atkritumu dalītās vākšanas iespēja Jēkabpils iedzīvotājiem tika sākta piedāvāt februāra sākumā. Sākotnēji novērojām, ka konteineros tiek iemests arī kāds plastmasas maisiņš vai skārda bundža, taču ar katru izvešanas reizi saturs kļūst aizvien tīrāks un atbilstošāks noteiktajām prasībām, tāpēc esam droši, ka Jēkabpilī šī sistēma drīz vien kļūs pieprasīta no iedzīvotāju puses un kļūs par veiksmīgu piemēru un iedvesmu citām pašvaldībām. Turpināsim neatlaidīgi strādāt pie sabiedrības izglītošanas atkritumu šķirošanas jomā, kā arī BIO atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanas arī citos pilsētas rajonos. Jau maijā esam plānojuši izvietot papildus septiņus konteinerus, nodrošinot iespēju vēl 20 daudzdzīvokļu māju iemītniekiem dabai draudzīgi atbrīvoties no dažādiem organiski noārdāmiem atkritumiem,” skaidro SIA “Jēkabpils pakalpojumi’’ valdes locekle A. Moskovska

Latvijā aptuveni puse no sadzīves atkritumiem ir bioloģiski noārdāmie sadzīves atkritumi. Tie ir organiskie atkritumi, kuru sadalīšanās procesus dabā nodrošina mikroorganismu darbība. Bioloģiski noārdāmie atkritumi ir virtuves atkritumi,  pārtikas atliekas un pārpalikumi bez iepakojuma, kas ir termiski apstrādāti (cepti, vārīti utt.). Pie BIO pieskaitāmi arī bioloģiski noārdāmi dārzu un parku atkritumi. 

Visērtāk šādus atkritumus ir savākt bioloģiski kompostējamos atkritumu maisos, kurus var izmest šķirošanas konteinerā kopā ar savāktajiem atkritumiem.

Atstājiet komentāru