2021.gada 9. marts

Ēvalds

Jēkabpils dome prioritārā investīciju projekta īstenošanai aizņemsies līdz 400 000 eiro

Jēkabpils dome prioritārā investīciju projekta īstenošanai aizņemsies līdz 400 000 eiro

Jēkabpils pilsētas domes deputāti nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē  līdz 400 000 eiro  ar Valsts kases noteikto gada aktuālo procentu likmi ar mērķi pašvaldības prioritārā investīciju projekta “Krustpils pils kultūrvēsturiskā kompleksa bojājumu novēršana” īstenošanai, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.

Lēmuma projekts paredz, ka aizņēmumu ņems ar atmaksas termiņu 15 gadi. Projekta mērķis ir Krustpils pils kultūrvēsturiskā kompleksa bojājumu novēršana, lai saglabātu, aizsargātu un attīstītu nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu. Projekta īstenošanas laikā paredzēts pabeigt 2020.gadā iesāktos darbus Krustpils pils A korpusa telpas A252 pārseguma pārbūvē un telpu daļēju restaurāciju Rīgas ielā 216B, Jēkabpilī, kā arī veikt ēkas jumta bojājumu novēršanu Kazarmu ielā 10, Jēkabpilī. Pārbūves darbi neietilpst un plānotais aizņēmums nav paredzēts pašvaldības budžeta līdzfinansējuma daļas nodrošināšanai citos investīciju  projektos.

Projekta īstenošanas rezultāts pēc administratīvi teritoriālās reformas nesīs ieguldījumu jaunveidojamā novada ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot  Krustpils pils kultūrvēsturiskā kompleksa pakalpojumu pieejamību un objekta iekļaušanos kopējā pakalpojumu infrastruktūras tīklā.

Atstājiet komentāru