2021.gada 5. marts

Aurora, Austra

Apseko sociālo māju Jēkabpilī, Kaļķu ielā 1 (FOTO)

18.decembrī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps kopā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāju Santu Lazari, SIA “JK Namu pārvalde” valdes priekšsēdētaju Aināru Vasili  un mediju pārstāvjiem apsekoja sociālo māju Kaļķu ielā 1, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.

Objekta apskates sākumā A.Kraps informēja: “Šogad veiktas vairākas iniciatīvas pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanā. Ieņēmumi, kas gūti no pašvaldībai piederošo īpašumu  pārdošanas,  tiek ieguldīti dzīvojamā fonda uzlabošanā un atjaunošanā Jēkabpilī. Šī lēmuma rezultāts ir sociālās mājas Kaļķu ielā 1 sakārtošana, kura līdz nākamā gada beigām piedzīvos pārmaiņas kādas nav bijušas kopš šīs ēkas nodošanas ekspluatācijā. Tāpat vēlos uzsvērt, ka līdz šī gada beigām tiks pabeigti jumta seguma atjaunošanas darbi Madonas ielā 91, kas arī ir veikti par  pašvaldībai piederošo īpašumu pārdošanas finansējumu.”

2020.gadā sociālajā mājā Kaļķu ielā 1 veikta lietus noteksistēmas  atjaunošana, pilnībā pabeigta logu nomaiņa, veikta  dzīvokļu  un palīgtelpu ārdurvju nomaiņa, veikta koplietošanas elektroinstalācijas nomaiņa, dūmu detektoru uzstādīšana dzīvokļos, ventilācijas tīrīšana, kā arī citi darbi par kopējo summu 54455,0 euro bez PVN. 

Kā informēja A. Vasilis, 2021.gadā paredzēts turpināt darbus šajā dzīvojamajā ēkā, veicot grīdu atjaunošanu koplietošanas koridoros, ierīkojot siltummezglu,  nomainot aukstā un karstā ūdens cauruļvadus mājas pagrabā, sakārtojot elektroinstalāciju dzīvokļos  un veicot citus darbus.

Objekta apskates noslēgumā Īpašumu nodaļas vadītāja S. Lazare informēja par citām 2020.gadā veiktajām iniciatīvām dzīvokļu sakārtošanā. Par kopējo summu 234775.26 euro šogad veikta Kaļķu ielas 1 sakārtošana, Madonas ielas 91 jumta nomaiņa, kā arī citas iniciatīvas dzīvojamā fonda apsaimniekošanā. Kā piemēram:

8  dzīvokļu remonts, kam noteikts dienesta statuss;
lai atgrieztu apritē  dzīvokļus labiekārtotās mājās un nelabiekārtotus dzīvokļus ar apkuri, izremontēti 10 dzīvošanai nederīgi dzīvokļi;
izremontēti 10 dzīvokļi ar sociālo statusu
veikti uzlabojumi 49 dzīvokļos ar daļēju remontu.

Atstājiet komentāru