2020.gada 9. jūlijs

Asna, Asne, Zaiga

Jēkabpils mērs slavē SIA “Ošukalns” būvdarbu vadītāju par izcilu komunikāciju ar iedzīvotājiem (FOTO)

Ceturtdien, 28.maijā Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Aivars Kraps un Pilsētvides departamenta direktors Raits Sirmovičs, piedaloties mediju pārstāvjiem, iepazinās ar Dolomīta un Zīlānu ielu būvdarbu gaitu projektā “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu”. Vispirms tika aplūkota darbu gaita Dolomīta ielā. Būvdarbu veicēja SIA “Ošukalns” ceļu būves nozares vadītāja vietnieks Andris Kusiņš informēja, ka aplūkotajā Dolomīta ielas posmā ir uzlieta viena no plānotajām divām asfalta kārtām, veloceliņam tiek plānots asfalta segums, pakāpeniski tiek uzstādītas pamatnes apgaismojuma stabu izvietošanai, kā arī jūnija otrajā pusē turpināsies apzaļumošana – apstādījumu izveide.

Savukārt SIA “Ošukalns” būvdarbu vadītājs Igors Keziks informēja, ka Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai lielākā daļa darbu pabeigta. 

“Asfalta klāšana ir pilnībā pabeigta, uzklātas visas kārtas. Palikuši tikai bruģēšanas darbi – ietvēm un veloceliņam. Plānojam pilnībā līdz Jāņiem pabeigt izbūvēt ietves, veloceliņu un nobrauktuves, kā arī apzaļumošanu un sakārtolsim ceļazīmes. Patlaban turpinās veco elektrības stabu demontāža un jaunu izvietošana,” saka Igors Keziks.

Viņš piebilda, ka Zīlānu ielas posmā aiz dzelzceļa pārbrauktuves pašlaik notiek sagatavošanās darbi, lai nākamās nedēļas sākumā šajā ielas posmā varētu ieklāt asfalta pēdējo kārtu.

Domes priekšsēdētājs Aivars Kraps atzinīgi vērtēja līdz šim paveiktos darbus, kā arī būvdarbu veikšanas tempu un darbu organizāciju. 

“Darbu kvalitāti skatīsimies, kad objekts tiks nodots, tiks veikti kontrolurburmi gan Dolomīta, gan Zīlānu ielā. Patlaban priecē, ka būvdarbi objektā rit pēc plāna, pat apsteidzot laika grafiku, manuprāt, uzņēmējs objektu ekspluatācijā nodos ātrāk nekā paredzētais termiņš. Pagaidām neredzu nekādas problēmas, patīk apgaismojums, patīk bruģis, viss notiek pēc plāna,” saka Jēkabpils mērs Aivars Kraps.

Viņš mediju klātbūtnē uzslavēja Igora Kezika veiksmīgo komunikāciju ar Zīlānu ielas iedzīvotājiem.

“Es ne reizi vien esmu braucis pa Zīlānu ielas posmu, kurā patlaban norit būvdarbi, vērojot to gaitu un redzējis kā Igors Keziks te pie vienas, te citas mājas sarunājas ar iedzīvotājiem. Vēlos izteikt īpašu pateicību būvnieku komandai Igora Kezika virsvadībā, kas strādāja Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai – komunikācija ar iedzīvotājiem bija patiešām augstā līmenī, viss tika izskaidrots, visas domstarpības sekmīgi atrisinātas, kā arī tika ņemti vērā vairāki iedzīvotāju ierosinājumi,” sacīja Aivars Kraps.

Jau ziņots, ka projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” īstenošanas rezultātā tiks veicināta pilsētas transporta infrastruktūras sasaiste TEN – T tīklā paaugstinot galveno ielu caurlaides spējas un saīsinot nepieciešamo pārvietošanās laiku un uzlabojot dzīves vides kvalitāti pilsētas iedzīvotājiem.
Projekts  paredz pārbūvi Jēkabpils pilsētas tranzīta ielās:

Neretas ielas pārbūve divos posmos (1.posms: no tilta līdz krustojumam ar Ledus ielu, 2.posms: no krustojuma ar Zaļo ielu līdz pilsētas robežai);
Kļavu ielas satiksmes pārvada pārbūve;
Brīvības ielas pārbūve no krustojuma ar Blaumaņa ielu līdz krustojumam ar Dolomīta ielu;
Dolomīta ielas pārbūve;
Zīlānu ielas pārbūve (Autoceļa A12 posms) 890 m garumā, posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai, kā arī posmā no Slimnīcas ielas līdz Ķieģeļu ielai;
Projekts tiks īstenots līdz 2021.gada 26. februārim. Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 8 232 545 EUR, no kuriem 5 031 494 EUR ir paredzētais Kohēzijas Fonda finansējums, 331 810 EUR Kohēzijas Fonda rezerve, 221 978 EUR ir Valsts budžeta dotācija un 1 056 298 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums, projekta neattiecināmās izmaksas ir 1 590 965 EUR.

Foto: Radio1.l un jekabpils.lv

Atstājiet komentāru