2020.gada 8. augusts

Mudīte, Vladislava, Vladislavs

Jēkabpilī vēl vairākām iedzīvotāju grupām piešķir NĪN atvieglojumus

Jēkabpilī vēl vairākām iedzīvotāju grupām piešķir NĪN atvieglojumus

No jaunā gada vēl vairākas maksātāju grupas Jēkabpilī var pretendēt uz nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu saņemšanu, liecina 1.janvārī spēkā stājušies grozījumi saistošajos noteikumos par NĪN atvieglojumu piešķiršanas kārtību pilsētā. Turpmāk atlaidi 50% apmērā varēs saņemt saimnieciskās darbības veicējs, kura saimnieciskajā darbībā izmantotais īpašums robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek būvniecības un/vai rekonstrukcijas darbi. Savukārt atvieglojums 90% apmērā tiks piešķirts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību, kurai piešķirts sociālā uzņēmuma statuss. 

NĪN atlaide 50% apmērā tiks piešķirta personai, kuras audžuģimenē ar bāriņtiesas lēmumu ievietots viens vai vairāki bērni, vai personai, kuras aizbildnībā atrodas viens vai vairāki bērni. Tāpat tikai pusi no NĪN varēs maksāt Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki.

NĪN atvieglojuma saņemšanai pašvaldībā jāiesniedz iesniegums.

Paredzēts, ka grozījumi negatīvi ietekmēs pilsētas budžetu. Tas būs atkarīgs no nodokļa maksātāju aktivitātes un iesniegto prasījumu atbilstības nodokļa atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem. Prognozējamā ieņēmumu samazinājuma summa - 8000 eiro gadā.

Atstājiet komentāru