2020.gada 28. septembris

Lana, Sergejs, Svetlana

Jēkabpils dome atsaka izmaksāt atlaišanas pabalstu Līgai Kļaviņai

Jēkabpils dome atsaka izmaksāt atlaišanas pabalstu Līgai Kļaviņai

Jēkabpils domes 6.jūnija sēdē tika skatīts lēmumu projekts “Par atlaišanas pabalsta atteikumu”. Lēmumu projekta skaidrošajā daļā teikts, ka Jēkabpils pilsētas pašvaldība 13.maijā saņēma Līgas Kļaviņas iesniegumu, kurā viņa lūdz izmaksāt viņai atlaišanas pabalstu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 17.panta devītās daļas 4.punktu, kurā noteikts, ka atlaišanas pabalstu vienas mēnešalgas apmērā izmaksā pašvaldības domes deputātam, kurš ir atbrīvots no iepriekšējā amata (dienesta, darba) sakarā ar ievēlēšanu algotā amatā domē, pēc tam, kad viņš līdz ar deputāta pilnvaru izbeigšanos ir beidzis pildīt šā amata pienākumus un viņu divu nedēļu laikā nevar nodrošināt ar iepriekšējo vai līdzvērtīgu darbu. Šāds pabalsts izmaksājams arī pašvaldības domes deputātam, ja viņu atbrīvo no amata sakarā ar tādu domes lēmumu, kas nav pamatots ar likumā vai pašvaldības nolikumā noteikto pienākumu, attiecīgās pašvaldības domes lēmumu, tiesas spriedumu nepildīšanu, likumu vai Ministru kabineta noteikumu neievērošanu.

Lēmuma projektā norādīts, ka L.Kļaviņa 2.maijā ir iesniegusi iesniegumu ar lūgumu atbrīvot viņu no Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieces sociālos jautājumos amata. Līdz ar to secināts, ka Jēkabpils pilsētas dome nav pieņēmusi lēmumu par L.Kļaviņas atbrīvošanu no priekšsēdētāja vietnieces sociālos jautājumos amata, jo viņa no šī amata atkāpās pati, līdz ar to nav pamata izmaksāt atlaišanas pabalstu, jo normatīvie akti to neparedz.

Komentāri (0-1/1)

  • Anna
    11.06.2019 07:49
    Ja jau pati atkāpās, tad kāpēc prasa kompensāciju?

Atstājiet komentāru