2020.gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

Jēkabpilī, Rīgas ielu sapoš 4.maija pasākumam - Nacionālo bruņoto spēku militārajai parādei

Jēkabpilī, Rīgas ielā jau labu laiku notiek rosība – tiek krāsotas māju fasādes, sakopta ielas apkārtne, nojaukti grausti. Radio1.lv jau informēja par grausta – veco dzirnavu ēkas Rīgas ielā 211b nojaukšanu. Nojaukta ir arī ēka, kurā atradās kādreizējās maiznīcas “Rietumi” konditorejas veikals (attēlos). Ja vecās dzirnas nojauca Jēkabpils pilsētas pašvaldība, tad šo ēku nojauca tās īpašnieks - Krustpils novada pašvaldība. 

Jēkabpils domes sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka ēku remontdarbus Rīgas ielā veic galvenokārt ēku īpašnieki, arī namu apsaimniekotāji. Pašvaldība, mājās kur pašvaldība ir viens no īpašniekiem, arī nodrošina līdzfinansējumu remontdarbiem. Par finansiāla atbalsta saņemšanu fasādes remontam ir saņemts viens iesniegums no maznodrošinātas personas. Finansējums materiālā izteiksmē nav piešķirts, bet ir rasts risinājums palīdzēt sakopt  īpašumu.

Iedzīvotāji interesējas par ēku Rīgas ielā 198, kur kādreiz atradās vakarskola un tās turpmāko liktekni. Patlaban šī ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, līdzinās graustam un ir bīstama izmantošanai. 

Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa informē, ka ir saņemts Jēkabpils pamatskolas priekšlikums izskatīt iespēju šo ēku nojaukt, lai sakārtotu un uzlabotu skolas apkārtni.  Jautājums ir skatīts Sociālo,  izglītības, kultūras, sporta un veselības aizsardzības jautājumulietu komitejā 28.martā. Komiteja nolēmusi konceptuāli atbalstīt Jēkabpils pamatskolas ierosinājumu par ēkas Rīgas ielā 198, Jēkabpilī nojaukšanu, drošas skolas vides uzlabošanai un skolēnu veselības un fiziskās aktivitātes nodarbību organizēšanai.  Izpilddirektoram ir uzdots organizēt ēkas Rīgas ielā 198, Jēkabpilī nojaukšanas procesu atbilstoši likumā noteiktajām procedūrām.

Foto: Ingars Ozols-Ozoliņš

Komentāri (0-1/1)

  • Cece
    23.04.2019 11:05
    Neaizmirstiet arī zāli nokrāsot!

Atstājiet komentāru