2021.gada 15. jūnijs

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna

Jēkabpils Radio1 Viesītes novada ziņas 2021.gada 9.martā

Jēkabpils Radio1 Viesītes novada ziņas 2021.gada 9.martā

Radio1 Viesītes novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

No šīs nedēļas Viesītes vidusskolas un Rites pamatskolas 1.līdz 4.klašu skolēni atsāka mācības klātienē. Šāds lēmums tika pieņemts Viesītes novada domes ārkārtas sēdē, pamatojoties uz Slimību profilakses un kontroles centra publicēto sarakstu “Novadu administratīvās teritorijas, kuras epidemioloģiskie apstākļi pieļauj mācību procesa īstenošanu klātienē izglītības iestāžu 1.-4.klasē”, kur norādīts, ka no 8.marta klātienes mācības var uzsākt arī Viesītes novada pašvaldības izglītības iestāžu 1.-4.klašu izglītojamie, ievērojot visas noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības.

Jaunākā Slimību profilkases un kontroles centra sniegtā informācija liecina, ka Viesītes novadā 14 dienu laikā reģistrēti mazāk kā pieci saslimušie ar Covid-19. Savukārt kopumā šeit reģistrēti 124 saslimšanas gadījumi. Bet 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju Viesītes novadā ir 0 līmenī.

Ņemot vērā, ka Viesītes vidusskolā atsākušās mācības klātienē, no šīs nedēļas ir atjaunoti vairāki reisi maršrutā Viesīte–Sauka–Lone, Viesīte–Lone, Viesīte–Gāršas–Kalna Dambrāni–Viesīte, Viesīte–Lone–Sauka–Viesīte un Viesīte–Sunākste–Vārnava–Viesīte. Plašāka informācija par pasažieru pārvadājumiem minētajos maršrutos pieejama Viesītes novada domes mājaslapā. Atsākoties skolēnu pārvadājumiem atcelti vairāki maršruta Viesīte–Sunākste–Vārnava–Viesīte reisi, kas tika izpildīti saskaņā ar skolēnu brīvlaika grafiku.

Turpinām ziņas

Viesītes novada iedzīvotājiem ir iespēja izmantot konteinerus bioloģiski noārdāmiem atkritumiem.
Viesītes pilsētā un novada pagastu apdzīvotās vietās ir uzstādīti vairāki bioloģiski noārdāmo atkritumu konteineri, kas ir novietoti papildu esošajiem sadzīves atkritumu konteineriem. Iedzīvotājiem atdalītos kompostējamos atkritumus jāievieto speciālā bioatkritumu konteinerā. Konteineri ir brūnā krāsā un izveidoti tā, lai būtu piemērots šādu atkritumu savākšanai. Kompostējamo atkritumu savākšanas konteineri nodrošina tā satura vēdināšanu atkritumu uzglabāšanas laikā līdz tos nogādā kompostēšanas vietā.

Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa aicina Viesītes novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumus, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pieteikt savas idejas projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā. Viena projekta maksimālā summa ir 430 eiro. Pretendenti pieteikumus var iesniegt Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai sūtīt tos elektroniski uz e-pastu: dome@viesite.lv līdz.31. martam. Plašāk par dalību projektā lasiet tīmekļa vietnē viesite.lv.  

Un vēl

Viesītes novada Attīstības un plānošanas nodaļa aicina piedalīties Viesītes novada Attīstības programmas 2014. – 2020. gadam īstenošanas uzraudzībā un, aizpildot anketu, novērtēt Viesītes novada attīstību par laika periodu 2018.- 2020.gadam. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu. Anketa pieejama pašvaldības mājaslapā un tā jāaizpilda līdz 31.martam. 

Atstājiet komentāru