2021.gada 15. jūnijs

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021.gada 19.februārī

Jēkabpils Radio1 Riebiņu novada ziņas 2021.gada 19.februārī

Radio1 Riebiņu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Pagājušā gada nogalē ārkārtas domes sēdē tika pieņemti lēmumi ņemt aizņēmumu vairāku projektu realizācijai. Pieņemts lēmums ņemt aizņēmumu Riebiņu novada Rušonas pagasta pašvaldības autoceļu Kastīre – Geļenova – Šaures posma pārbūvei 180 tūkstoši eiro, tajā skaitā 54 tūkstoši eiro 2020. gadā, bet 126 tūkstoši eiro šogad. Par autoceļa posma pārbūvi līgumu slēgs ar SIA “Krustpils

Nolemts ņemt aizņēmumu Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa Polkorona – Voveri divu posmu pārbūvei 207 tūkstoši 860 eiro, tajā skaitā 62 tūklstoši 358 eiro 2020. gadā, bet 145 tūkstoši 502 eiro šogad. Par šī autoceļa posma remontu līgumu slēgs ar SIA “AĻŅI AS.

Aizņēmumu ņems arī Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļa posma pārbūvei  153 tūkstoši 178 eiro, tajā skaitā 45 tūkstoši 953 eiro 2020. Gadā un 107 tūkstoši 224 eiro šogad. Domes sēdē nolemts, ka visu aizņēmumu atmaksas termiņš ir 20 gadi, pamatsummas atmaksu uzsākot jau no 2023. gada janvāra. Tāpat nolemts iesniegt apvienojamo Preiļu, Vārkavas, Aglonas un Riebiņu pašvaldību finanšu komisijai saskaņojuma saņemšanai aizņēmuma ņemšanai un līguma slēgšanai iepriekš minēto projektu realizācijai.

Turpinām ziņas

Atbilstoši Latvijā apstiprinātajai administratīvi teritoriālajai reformai, sākot no 1. jūlija Preiļu novada administratīvo teritoriju veidos Preiļu, Vārkavas, Riebiņu novadi un Aglonas novada Aglonas pagasts. Tāpēc uzsākts darbs pie diviem jauniem plānošanas dokumentiem: “Preiļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija no 2022. gada” un “Preiļu novada attīstības programma 2022. – 2029. gadam”. Darba uzdevumi apstiprināti ar Preiļu novada domes 22. decembra sēdes lēmumiem, par  izstrādes vadītāju nosakot Preiļu novada domes priekšsēdētāju Marutu Plivdu. Plānošanas dokumentu izstrādes procesā obligāta ir arī sabiedrības iesaiste, tāpēc tiks izveidots Sabiedrības līdzdalības plāns, paredzot gan iedzīvotāju aptauju, gan vismaz 10 pasākumu organizēšanu visās apvienojamajās teritorijās. 

14. februārī, Riebiņu novadā trīsstāvu dzīvojamā mājā notika sprādziens. Ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba vienu cilvēku, kurš bija cietis un tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Tāpat glābēji evakuēja vēl piecus cilvēkus. Pašvaldība nodrošināja evakuēto mājas iedzīvotāju izmitināšanu.

Riebiņu novada dievnami arī ārkārtas situācijas laikā ir atvērti. Dievkalpojumi Vidsmuižas Svētā Gara Romas katoļu baznīcā notiek svētdienās, svētā Mise sākas pulksten vienos dienā, savukārt pirmdienās un sestdienās svētā Mise sākas pulksten astoņos no rīta, bet no otrdienas līdz piektdienai katru dienu svētā mise sākas pulkste sešos vakarā. Savukārt dievkalpojumi Riebiņu Svētā Pētera un Pāvila Romas katoļu baznīcā notiek: svētdienās, svētku dienās un darba dienās, šeit svētā Mise sākas pulksten desmitos.

Un vēl

Sestdien, 20.februārī no pulksten 12mitiem līdz četriem pēcpusdienā Riebiņu vidusskolas teritorijā norisināsies Ragutiņu rallijs mājsaimniecībām. Programmā retro ragaviņu stafete, tālākais šļūciens un vaļenka mešana. Katrai mājsaimniecības komandai pēc pieteikšanās tiks noteikts konkrēts ierašanās laiks. Pieteikties var vēl visas šīs dienas garumā pa tālruni 22485146. Ragutiņu rallija organizētāji aicina parūpēties par dalībnieku tēla noformējumu, radošākās mājsaimniecības saņems pārsteiguma balvu. Savukārt sacensību uzvarētājiem balvas nodos attālināti.

Atstājiet komentāru