2021.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 11.februārī

Jēkabpils Radio1 Novadu ziņas 2021.gada 11.februārī

Radio1 novadu ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātajam reģionu principam, patlaban mācības klātienē varētu atsākt 20 pašvaldības, liecina Slimību profilakses un kontroles centra aktuālākie dati. Šajās pašvaldībās 14 dienu kumulatīvā saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Šo pašvaldību vidū ir arī Krustpils un Salas novadi. 

Latvijas Lauksaimniecības universitātē sākusies Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu recenzēšana, lai noteiktu labākos darbus reģionā un izvirzītu tos valsts konkursam. Reģionālā konkursa kārtā piedalās skolēni no 23 skolām. Šogad no Zemgales reģiona skolām izvirzīti 158 labākie zinātniski pētnieciskie darbi sešās dažādās zinātņu nozaru grupās. Visvairāk darbu ir sociālajās zinātnēs, kur reģiona konkursam izvirzīti 50 pētnieciskie darbi. Otra plašāk pārstāvētā ir Humanitāro un mākslas zinātņu nozare, kurā iesniegti 46 darbi, bet  trešā - Dabaszinātņu nozarē iesniegti 37 darbi. Darbi konkursam iesūtīti arī no skolām Jēkabpilī, Koknesē un Pļaviņās. 

Turpinot ilggadēju tradīciju, "Latvenergo" februārī skolām un mācību iestādēm visā Latvijā dāvina sistēmblokus un monitorus, tajā skaitā arī uz Viesīti, kas saņems 20 komplektus. Ar šo ziedojumu AS “Latvenergo” mācību iestādēm pēdējos gados nodoto datortehnikas komplektu skaits pārsniedz 1500. Datortehnikas ziedojums tiek nodrošināts, atsaucoties skolu aktivitātei un tehniskas nepieciešamības izvērtējumam, kas kvalitatīvu datortehniku ļauj saņemt dažādu reģionu skolām. Ņemot vērā sūtījumu apjomu un skolu ierobežotās transporta iespējas, arī to piegādi nodrošina ‘Latvenergo”.

Turpinām ziņas

Skrīveros tapis unikāls ledus apskates objekts “Skrīveru baltais eņģelis”. Tā autoru Jāni Ostrovski iedvesmoja Madonas novada Bērzaunes pagasta Aronas pilskalns, kas izcēlies ar tur izveidoto vareno ledus skulptūru. Paša darinātā skul¬ptūra tapusi nedēļu.  Ziemassvētku egle mājā savu misiju bija veikusi un kļuva par bāzi iecerei. Piestiprināta pie kāda no zemākajiem ozola zariem, tā bija gatava tērpties ledus rotā. Piecās līdz sešās dienās ar dažādām laistīšanas ierīcēm uz egli smidzināja ūdeni, kurš, pateicoties salam un vējam, veidoja neparedzamu veidolu, kas vizuāli atgādina eņģeli. Vislabāk ledus veidojumu apskatīt tumšajā laikā prožektora gaismā, arī mūzika performancei ir piemeklēta. Kamēr būs labvēlīgi laika apstākļi, no pulksten 18 līdz 21 ledus, gaismu un mūzikas performance būs pieejama apskatei.

Izskatot biedrības “Atvars” iesniegumu, Pļaviņu novada dome nolēma piešķirt 3 tūlstoši 331 eiro līdzfinansējumu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 68 teritorijas labiekārtošanai. Tur paredzēts izbūvēt automašīnu stāvlaukumu un trotuāru, sakārtot teritoriju. Šāds atbalsts paredzēts saistībā ar pašvaldības apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem par Pļaviņu novada domes līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pirmie šo iespēju izmanto biedrība “Atvars”, un darbu paredzēts paveikt Raiņa ielas pārbūves laikā.

Un vēl

Līvānu novada Sociālais dienests aicina palīdzēt novada maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu skolēniem, ziedojot datorus attālināto mācību nodrošināšanai. Ziedotājus aicina sazināties ar Līvānu novada Sociālo dienestu pa tālr. 65307165, e-pastu: lnsd@livani.lv.

Atstājiet komentāru