2021.gada 5. marts

Aurora, Austra

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 20.janvārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 20.janvārī

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00


9. janvārī dižo 100 gadu dzīves jubileju svinēja Preiļu pilsētas iedzīvotāja Zofija Svirska. Tieši dzimšanas dienā visi Zofijas tuvākie cilvēki sveica simtgadnieci attālināti. Jubilāre ir saņēmusi apsveikumus arī no Latvijas Valsts prezidenta Egīla Levita, Preiļu novada domes un Preiļu Romas katoļu draudzes dekāna Jāņa Stepiņa. Novēlam simtgadniecei stipru veselību un daudz baltu dieniņu!

Viduslatgales pārnovadu fonds 2020. gada aprīlī apstiprināja finansējuma piešķiršanu 28 iedzīvotāju iniciatīvām mazo grantu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Noslēdzoties pagājušajam gadam, tika īstenoti 26 projekti. Projektu īstenošanā iesaistījās 315 Preiļu, Līvānu, Aglonas un Vārkavas novadu iedzīvotāji, kas apvienojušies 15 iedzīvotāju iniciatīvas grupās un 13 biedrībās. Visi projekti tapa, piesaistot Preiļu novada domes, Līvānu novada domes, Aglonas novada domes un Vārkavas novada domes finansējumu un, protams, ieguldot gan savu brīvprātīgo darbu, gan arī savus līdzekļus. Īstenoto iniciatīvu rezultātā ir iegādāti 29 tērpi pašdarbības kolektīviem, notikušas 19 radošas darbnīcas un meistarklases, ir izveidoti 10 jauni vides objekti, iegādātas 9 tehnikas vienības un aprīkojums daudzveidīgākai brīvā laika pavadīšanai, veikti 4 remontdarbi telpās, notikuši 4 kultūras pasākumi, sakoptas divas kapsētas Preiļu novadā.

Preiļu Galvenā bibliotēka atsākusi grāmatu un žurnālu izsniegšanu lasītājiem. Bibliotēkas darba laiks – darbdienās no pulksten  9 līdz 18,  kontaktinformācija pieaugušo literatūras nodaļā: tālrunis 65381230 vai 29991263, e-pasts: preilu.biblioteka@preili.lv , kontaktinformācija bērnu literatūras nodaļā: tālrunis 65381231 vai 28661351, e-pasts: bernu.biblioteka@preili.lv 

Turpinām ziņas

Preiļu novada dome sveic 1991. gada barikāžu dalībniekus barikāžu 30. gadadienā. Atceroties barikāžu notikumus, Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs ir sagatavojis āra izstādi “Es Atmodā. 1987-1991”, kas  veltīta Atmodas laika norisēm un tiem cilvēkiem, kas bija šo notikumu dalībnieki un liecinieki. Izstāde koncentrē uzmanību tieši uz Preiļu puses cilvēkiem. Izstādes atvēršana apmeklētājiem bija paredzēta šodien, 20. janvārī Svētku laukumā, taču, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, tā tiek pārcelta uz 25. februāri. Aicinām sekot līdzi informācijai!

Savukārt Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja youtube.com kanālā aicina noskatīties Atmodas laika notikumiem veltīto, 2013. gadā tapušo filmu “Viena zeme mūsu” (režisors Jānis Zarāns), kurā fiksētas tā laika Preiļu rajona Latvijas Tautas frontes aktīvistu atmiņas, kā arī redzami unikāli dokumentāli kadri no tā laika norisēm. 

Preiļu Galvenā bibliotēka organizē fotokonkursu “Ziemas prieku stāsts”. Konkursā tiek aicināts piedalīties ikviens interesents bez vecuma ierobežojuma, iesūtot paša uzņemtu fotogrāfiju par tēmu “Ziemas prieki”. Fotogrāfijai jāpievieno neliels apraksts - ar kādu literāru darbu vai darba fragmentu ziemas prieki ir saistīti. Darbu iesniegšana – līdz 9. martam, iesūtot fotogrāfijas uz e-pastu: preilu.biblioteka@preili.lv  Konkursa darbi tiks publicēti bibliotēkas sociālo tīklu portālos draugiem.lv un facebook, kur no 12. līdz 31. martam notiks balsošana par konkursa darbiem. Trīs visvairāk balsu ieguvušajiem fotokonkursa darbu autoriem tiks pasniegtas pārsteiguma balvas Bibliotēku nedēļā no 19. līdz 25. aprīlim.

Preiļu novada jauniešu centrs “Četri” aicina jauniešus piedalīties konkursā  “Es atrodu vasaras sajūtas ziemā”! Atsūti bildi ar savu interpretāciju par tēmu līdz 7. februārim uz e-pastu jauniesu.centrs@preili.lv . 3 visvairāk novērtētās bildes saņems balvu 15 eiro vērtībā.

Un vēl

Sakarā ar mājsēdes pagarinājumu ir mainīts Preiļu novada pašvaldības policijas darba laiks. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās, tāpat kā līdz šim,  pašvaldības policijas dežūras notiek no pulksten 10 līdz  22. Piektdienās un sestdienās darba laiks noteikts no pulksten 13 līdz pulksten pieciem no rīta. Svētdienās – brīvdiena.

Lai kontrolētu valstī noteikto drošības pasākumu ievērošanu, nedēļas nogalēs Preiļu novada pašvaldības policija kopā ar Valsts policijas pārstāvjiem rīko reidus. Sastopoties ar pārkāpumiem, aicinām zvanīt uz pašvaldības policijas tālruni 65307330. Ārpus Preiļu novada Pašvaldības policijas darba laika ienākošie zvani tiek pāradresēti uz Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils dežūrdaļu.

Atstājiet komentāru