2021.gada 22. janvāris

Austris

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 13.janvārī

Jēkabpils Radio1 Preiļu novada ziņas 2021.gada 13.janvārī

Radio1 Preiļu novada ziņas pulksten 11.00 un 16.00

Aizvadītais gads ir bijis ražens Preiļu slimnīcas dzemdību nodaļā. Kopumā 2020. gadā piedzimuši 444 bērni, kas ir par 81 bērnu vairāk nekā 2019. gadā, liecina apkopotā statistika. Pērn Preiļu slimnīcā piedzimušas 223 meitenītes un  221 puisīši, tajā skaitā 1 dvīņu pāris.Preiļu slimnīcā savus bērniņus laiž pasaulē ne tikai preilietes un Preiļu novada iedzīvotājas. Slimnīcā dzemdēt izvēlas arī sievietes no kaimiņpilsētām un novadiem. Preiļu slimnīcā dzimušo bērnu vecākiem tiek dāvināta “Mazuļa dārgumu lāde, ko veido uzņēmēji. Ja kādam”, ir vēlme piedalīties tās veidošanā, aicina pievienoties akcijai, rakstot uz e-pastu info@preiluslimnica.lv vai sazināties pa tālruni 22402693.

Preiļu novada dome 20. janvārī plkst. 10.00 rīko nomas tiesību izsoli objektam – Preiļu novada pašvaldības nekustamajam īpašumam Rietumu ielā 7, Jaunsaimnieki, Preiļu pagasts, zemes vienība ar kopējo platību 5,01 ha, un būvēm– tipveida neapkurināma angāra ēka un divu moduļu tipa sadzīves ēkas, kas tiek būvētas, īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu “Preiļu novada uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība”. Izsoles dalības maksa - 50 eiro un izsoles nodrošinājums - 700 eiro jāsamaksā līdz  18. janvāra plkst.12.00 Preiļu novada domes kontā. Izsoles noteikumos minētie dokumenti iesniedzami ne vēlāk kā līdz 18. janvāra plkst. 12.00. Papildus informācija, zvanot Nekustamā īpašuma daļas vadītājai Vitai Biezaitei, tel. 65307328.

Preiļu novada dome paziņo, ka tiek iznomātas pašvaldībai piekritīgās zemes vienības Preiļu novada Pelēču pagastā uz pieciem gadiem lauksaimniecības vajadzībām. Pieteikšanās termiņš – līdz 18. janvārim, iesniedzot pieteikumu elektroniski Preiļu novada domes e- pastā dome@preili.lv. Papildus informācija, zvanot Nekustamā īpašuma daļas vadītājai Vitai Biezaitei, tel. 65307328.

Sakarā ar mājsēdes pagarinājumu ir mainīts Preiļu novada pašvaldības policijas darba laiks. Pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās, tāpat kā līdz šim,  pašvaldības policijas dežūras notiek no plkst. 10:00 līdz plkst. 22:00. Piektdienās un sestdienās darba laiks noteikts no plkst. 13:00 līdz plkst. 5.00. Svētdienās – brīvdiena. Lai kontrolētu valstī noteikto drošības pasākumu ievērošanu, nedēļas nogalēs Preiļu novada pašvaldības policija kopā ar Valsts policijas pārstāvjiem rīko reidus. Sastopoties ar pārkāpumiem, aicina zvanīt uz pašvaldības policijas tālruni 653 07330. Ārpus Preiļu novada Pašvaldības policijas darba laika ienākošie zvani tiek pāradresēti Valsts Policijai. 

Turpinām ziņas

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” 9. grupas „Taurenīši” audzēkņi, viņu vecāki un pirmsskolas izglītības skolotāja Anita Mičule projektā „Darbīgās kopienas” jau rudenī iesāka gatavošanos Ziemassvētkiem. Bērnu un pieaugušo keramikas nodarbības laikā izveidotajos māla podiņos tika iestādītas sīpolpuķes, ar ko tika iepriecināti pansionāta “Preiļi” seniori. Savukārt keramikas darbnīcā tapušie eglītes rotājumi no baltā māla tika apgleznoti, un svētku laikā tie rotāja Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centra telpas. 

Lai rūpētos par apkārtējās vides saglabāšanu, pašvaldība aicina privātmāju iedzīvotājus  arī šogad pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai un izbūvēt pieslēgumus centralizētajiem tīkliem. Papildus informāciju par līdzfinansējuma saņemšanu varat uzzināt, zvanot pa tālruni 65322766 Kristapam Určam vai rakstot e-pastu uz kristaps.urcs@preili.lv .

SIA “Preiļu saimnieks” informē, ka līdz 18. janvārim Preiļu iedzīvotāji eglītes var novietot blakus sadzīves atkritumu konteineriem, un to izvešana būs bez maksas. No iedzīvotājiem savāktās eglītes netiks vestas uz atkritumu poligonu kā citi sadzīves atkritumi, to utilizācijai tiks nodrošināti videi draudzīgāks risinājums - tās tiks pārstrādātas šķeldā un nodotas kā kurināmais siltumenerģijas ražošanai katlumājās. 

Latvijas badmintona Gada balvu “Gada skola” saņēmusi Preiļu 1.pamatskola, jo skolā vēl decembrī, kad pandēmijas otrais vilnis jau bija apturējis teju visu, izdevās noorganizēt “Adventure’s zone” badmintona turnīrus desmit klasēm. Balvu Preiļu 1. pamatskolas sporta skolotājam Ilmāram Madelānam tiešsaistes ceremonijā 8. janvārī pasniedza “Adventure’s zone” radošais direktors Miķelis Visockis.

Un vēl

Preiļu novada Uzņēmējdarbības centrs 19. janvārī no pulksten 13.00-16.00 rīko tiešsaistes semināru “Atrast savu nišu”. Semināra programmā daudz praktisku ideju sava biznesa iesākšanai, nosaukuma, logotipa un reklāmas izveidei. Pieteikšanās semināram, zvanot uz tālruni 26636243 vai elektroniski- ineta.liepniece@preili.lv

Atstājiet komentāru