2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Preiļos apstiprināts pašvaldības administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu amatu saraksts

Preiļos apstiprināts pašvaldības administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu amatu saraksts

30. novembra Preiļu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksts 2022.gadam.

Ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktos principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas efektīvi, valsts pārvaldes institucionālo sistēmu pastāvīgi pārbauda un, ja nepieciešams, pilnveido, izvērtējot arī funkciju apjomu, nepieciešamību un koncentrācijas pakāpi, optimizējot pašvaldības administratīvo struktūru, nodrošinot efektīvu pašvaldības pastāvīgo funkciju izpildi un resursu efektīvu izmantošanu, kā arī valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, noteiktas un apstiprinātas amata vienības 2022. gadam.

Apvienojot Preiļu novada pašvaldības Attīstības daļu, Tehnisko daļu, Riebiņu apvienības pārvaldes plānošanas un attīstības daļu, Aglonas pagasta pārvaldes Attīstības nodaļu un Vārkavas apvienības pārvaldes administrācijas projektu koordinatoru ar 2021. gada 1. decembri tiek izveidota Attīstības, investīciju un inženiertehniskā daļa.  Uz vakanto daļas vadītāja vietu tiks izsludināts atklāts konkurss.

Oktobrī amatā tika apstiprināta jaunizveidotās Kultūras un Tūrisma pārvaldes vadītāja, bet 30. novembra domes sēdē pieņemtais amatu saraksts iekļauj arī jaunizveidotās Kultūras un Tūrisma pārvaldes struktūru. Paredzēts, ka no 2022. gada 1. janvāra visi novada pagastu kultūras un tautas nami optimālākai darbībai būs Preiļu novada kultūras centra pārraudzībā, katrā pagastā saglabājot kultūras norišu un amatiermākslas pieejamību. Tāpat pārvaldes struktūrā turpmāk būs jauniešu centri, muzeji un Preiļu muižas komplekss un parks, kas ļaus veiksmīgāk iniciēt iestāžu sadarbību visa novada teritorijā.

Domes sēdes ietvaros notika arī Pašvaldības izpilddirektora vietnieka vēlēšanas, kur atklātā balsojumā amatā tika iecelta Sanda Launerte (sanda.launerte@preili.lv, tālr. 65322766), kura līdz šim bija izpilddirektora vietnieka pienākumu pagaidu izpildītāja.

Visu pašvaldības iestāžu, struktūrvienību vai administrācijas daļu kontakti pakāpeniski tiks atjaunoti pašvaldības mājaslapā (www.preili.lv) sadaļā Kontakti.

Ziņu sagatavojusi:
Preiļu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Anete Urka

Atstājiet komentāru