2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Meistarklase laikmetīgās mākslas iepazīšanai Antūžu pamatskolā

Meistarklase laikmetīgās mākslas iepazīšanai Antūžu pamatskolā

Programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros mākslinieces Aijas Princes un Daigas Kaufmanes vadītajā darbnīcā Antūžu pamatskolas skolēni paplašināja savas zināšanas un ieguva prasmes personīgās identitātes izpētē un izpratnē caur gleznošanu, izmantojot dažādu krāsu sajaukšanas tehniku un radīto darbu analīzi.

Darbs ar krāsainajām smiltīm ir neparedzamu izaicinājumu pilns. Vienmēr sanāk ieraudzīt kaut ko līdz šim nezināmu. Šīs darbnīcas mērķis bija pieņemt šos izaicinājumus, pārrunāt, pameklēt un pamēģināt dažādus veidus, kā, izmantojot sīkus akmentiņus, dabas materiālus un krāsainās smiltis, radīt pievilcīgus mākslas darbus.

Meistarklases sākumā mākslinieces pastāstīja par savu pieredzi, dažādām pieejām, māksliniekiem un viņu radītajiem darbiem, par saviem radītajiem starpdisciplinārajiem darbiem un bagāto pieredzi. Tālāk sekoja iepazīšanās ar dalībniekiem un praktisku uzdevumu došana, rosinot radošo domāšanu, savstarpēju uzticēšanos, atbrīvošanos un koncentrēšanos, ikviens tika aicināts radīt savu glezniņu. Darbošanās ar dabas materiāliem ir ļoti radoša, izzinoša un arī nomierinoša. Dalībnieki radīja savus mākslas darbus, ļoti pozitīvā gaisotnē raisījās sarunas, un noslēgumā ikviens darbnīcas dalībnieks varēja iesaistīties radīto mākslas darbu prezentācijā un apspriešanā. Radošās darbnīcas noslēgumā visi atzinīgi novērtēja iepazīto daudzveidīgo mākslas valodu un laikmetīgās mākslas iedarbību pavisam jaunā redzējumā.

Dienas noslēgumā visi izjuta gandarījumu par iespēju kopā baudīt šo skaisto, brīnumaino laikmetīgās mākslas pasauli. Katrs skolēns varēja izdarīt secinājumus par to, cik unikāls un neatkārtojams ir katra radītais mākslas darbs.

Aija Ozoliņa,
Antūžu pamatskolas direktora vietniece izglītības jomā

Atstājiet komentāru