2022.gada 9. decembris

Sarmīte, Tabita

Krustpils novada dome atbalsta SIA “Gallusman” olu ražotnes būvniecību, kuras ieceri Ogres novadā apturēja VARAM ministrs

Krustpils novada dome kārtējā domes sēdē, 22.aprīlī, lēma atbalstīt Sabiedrības ar ierobežoto atbildību (SIA) “Gallusman”, plānoto investīciju projektu Krustpils novada teritorijā - būvēt jaunu olu un olu produktu ražotni, liecina Krustpils novada sabiedrisko attiecību speciālistes Justīnes Iie publicētā informācija pašvaldības mājaslapā.

Publikācija vēsta, ka Krustpils novada pašvaldībā tika saņemts SIA “Gallusman” iesniegums, kurā tiek informēts  par ierosinājumu, Krustpils novada teritorijā, konkrēti bijušā lidlauka teritorijā kopumā  aptuveni 50 ha platībā, būvēt jaunu olu un olu produktu ražotni.

Iesniegumā tika norādīts, ka Krustpils novada teritorijā tiktu izveidots industriāls komplekss, kurā atrastos olu un to produktu ražotne, tajā skaitā jaunputnu un dējējvistu novietnes, putnu barības ražotne, olu šķirošanas un pārstrādes cehs, noliktavas un cita ražotnes darbībai nepieciešamā infrastruktūra. To papildinātu organiskā mēslojuma ražotne, kuras ražošanas tehnoloģiju izstrādē šobrīd ir iesaistīti vairāki Latvijas zinātnieki. Mēslojuma ražotnē par izejvielu tiktu izmantoti olu ražotnē (putnu novietnēs) radītie kūtsmēsli, tādējādi novēršot galvenos ar industriālu putnkopību saistītos vides riskus (t.sk. mēslu apsaimniekošanas procesā radītās nelabvēlīgas smakas), vienlaicīgi radot vērtīgu un efektīvu produktu – organisku augsnes minerālmēslojumu izmantošanai lauksaimniecībā fosilo vai industriāli ražoto minerālmēslu vietā. Īstenojot projektu, tiktu radītas, aptuveni 200, jaunas darba vietas.

SIA “Gallusman”, pirms  investīciju projekta īstenošanas un būvniecības procedūras uzsākšanas lūdza Krustpils novada domei, rast iespēju izskatīt un konceptuāli atbalstīt minēto investīciju projektu.

Justīne Iie publikācijā norāda, ka Krustpils novada dome, radot priekšnoteikumus olu un olu produktu ražotnes izveidei,  nevar paredzēt un sniegt garantijas par būvniecības ieceres rezultātu, atbilstoši būvniecības iecerei un nepieciešamajam lokālplānojumam, taču saskatot lauku teritorijas ekonomisko attīstību un būtisku investīciju ieguldījumu novada teritorijā, ir gatava sniegt atbalstu šādam investīciju projektam.

Pagājušā gada decembrī sabiedrisko mediju portāls lsm.lv ziņoja, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce ("Attīstībai/Par") ir apturējis Ogres novada domes pieņemto lokālplānojumu zemesgabaliem Ogres novada Madlienas pagastā, kur tiek apsvērtas iespējas veidot olu un olu produktu ražotni. Izpildot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Jura Pūces (“attīstībai/Par”) rīkojumu, Ogres novada dome atcēla saistošos noteikumus par lokālplānojumu, kas izstrādāts pēc SIA “Gallusman” ierosinājuma par olu ražotnes izveidi.

Savukārt pagājušā gada septembrī Pūce pieprasīja paskaidrojumus arī no Tukuma novada vadītāja Ērika Lukmana ("Tukuma pilsētai un novadam"), jo uzskatīja, ka ar "Gallusman" noslēgta likumam neatbilstoša vienošanās.

Sabiedrisko mediju portāls lsm.lv vēsta, ka Ukrainas un Latvijas investoru grupas "Ovostar Union" uzņēmums "Gallusman" iecerētās ražotnes atrašanās vietai izskata vairākus variantus - Ogres, Valkas un Tukuma novadus. Uzņēmums ražotnes izveidē līdz 2026. gadam plāno investēt vismaz 85 miljonus eiro un radīt līdz 200 jaunu darbavietu.

"Gallusman" iecerējusi Latvijā izveidot vistu novietņu kompleksu un olu un olu produktu ražotni, kur kopumā būtu līdz astoņiem miljoniem vistu. Kompleksā paredzētas 18 dējējvistu kūtis, deviņas jaunputnu kūtis, olu šķirotavas ēka, barības cehs ar graudu pirmapstrādi un noliktavu, kā arī deviņi graudu torņi. Kompleksā varētu tikt izbūvēta arī biogāzes stacija. Mēslu īslaicīgās uzglabāšanas laukumu vai biogāzes ražošanas laukumu plānots izveidot 100x280 metru lielā platībā. Paredzēts, ka astoņi miljoni putnu gadā varētu saražot 259 200 tonnu mēslu.

2019.gada novembrī ministrs Juris Pūce apturēja minēto lokālplānojumu, jo tika saņemti vairāki iesniegumi un sākta pārbaude. VARAM izvērtēja lokālplānojuma dokumentāciju, konstatējot neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

Vērtējot Pūces lēmumu, "Gallusman" pārstāvis to uzskatīja kā "kārtējo šķērsli" projekta īstenošanas ceļā, kas prasīs zināmu papildu laiku, tādējādi paildzinot termiņu ražotnes darbības uzsākšanai. Uzņēmumā norādīja, ka "Gallusman" arvien ir apņēmības pilns Latvijā izveidot olu produkcijas ražotni. Kompānija tostarp izskatot vairākas iespējamās vietas ražotnes izveidei.

Foto: krustpils.lv un ilustratīvs attēls

Atstājiet komentāru