2020.gada 13. jūlijs

Margarita, Margrieta

Pabeigti pašvaldības ceļa “Jaunrozes - Kļavas” pārbūves darbi Ābeļu pagastā

2019. gada jūlija mēnesī, projekta Nr. 19-05-A00702-000020 “Ceļa Nr. 1-4 “Jaunrozes-Kļavas” pārbūve Jēkabpils novada Ābeļu pagastā” ietvaros, tika uzsākti pārbūves darbi Jēkabpils novada pašvaldības ceļam “Jaunrozes – Kļavas” Ābeļu pagastā. Būvdarbus objektā veica VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, savukārt būvniecības darbu gaitu objektā uzraudzīja būvuzraugs no IK “CB TESTS”. Saskaņā ar būvprojektu ceļa posmā no 0.000 līdz 0.458 km tika veikta grāvju tīrīšanu, ceļa profilēšanu, grants seguma atjaunošanu un ceļa seguma dubulto virsmas apstrāde, savukārt ceļa posmā no 0.721 līdz 1.019 km – grāvju tīrīšanu, ceļa profilēšanu un ceļa virsmas atjaunošanu. Projekta rezultātā tika pārbūvēts pašvaldības ceļš Nr. 1-4 “Jaunrozes – Kļavas”  0,756 km garumā. 

Projekta kopējās izmaksas  97702,07  EUR, no kurām Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums sastāda 82007,62 EUR un pašvaldības līdzfinansējums 15694,45 EUR. 

Projekta vadītājs - Ābeļu pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Jaudzems.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Atstājiet komentāru