2020.gada 5. jūnijs

Igors, Ingvars, Margots

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē augustā pazeminās ūdenslīmeni

Pļaviņu HES ūdenskrātuvē augustā pazeminās ūdenslīmeni

Rūpējoties par Daugavas hidroelektrostaciju (HES) hidrotehnisko būvju drošumu, šovasar no 1.augusta līdz 11.augustam plānota ūdenslīmeņa pazemināšana Pļaviņu HES ūdenskrātuvē, lv informē AS "Latvenergo" pārstāve Ivita Bidere. Šajā periodā tiks veikta Pļaviņu HES augšbjefa balstu un atbalstsienu apsekošana ūdens līmeņa mainīgajā zonā, kas nepieciešama atjaunošanas darbu būvprojekta izstrādei.

Šajā periodā plānota ūdens līmeņa pazemināšana ūdenskrātuvē augstuma atzīmju robežās no 69,14 metriem līdz 69,70 metriem Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS-2000,5), kas būs par 2,44 metriem līdz trīs metriem zemāk par ūdenskrātuves normālo uzstādinājuma līmeni, taču tas nebūs zemāks par Pļaviņu HES ūdens resursu lietošanas atļaujā noteikto minimālo pieļaujamo ūdenskrātuves ūdens līmeni attiecīgajā periodā. Minēto darbu izpildei ir saņemti visu uzraugošo institūciju saskaņojumi.

Ūdenslīmeņa pazemināšanas periodā veiks Pļaviņu HES augšbjefa balstu un atbalstsienu apsekošanu ūdens līmeņa mainīgajā zonā, lai nodrošinātu projekta "Pļaviņu HES AB balstu betona virsmu apsekošana un atjaunošanas darbu būvprojekta izstrāde" izpildi.

Ūdens līmeņa pazemināšana un atjaunošana Pļaviņu HES ūdenskrātuvē notiks pakāpeniski.

Pļaviņu HES ūdenskrātuves ietekmes zonā esošajiem iedzīvotājiem un strādājošiem uzņēmējiem, kuru nodarbošanās saistīta ar ūdens izmantošanu, jārēķinās ar ūdenslīmeņa pazemināšanos un jāņem vērā, ka ūdenslīmeņa atkāpšanās ir atkarīga no krastu reljefa, stāvuma vai lēzenuma pakāpes.

Aktuālais ūdenslīmeņa izmaiņu statuss Daugavas HES ūdenskrātuvēs atrodams "Latvenergo" mājaslapā sadaļā "Jaunumi", "Aktualitātes".

"Latvenergo" iedzīvotājiem sniegs informāciju reģionālajos laikrakstos, pašvaldību izdevumos un to mājaslapās, kā arī konkrētu Daugavas krastu novadu "Latvenergo" juridiskajiem klientiem tiks nosūtītas informatīvas vēstules un īsziņas.

Atstājiet komentāru