2020.gada 18. februāris

Kintija, Kora

Pašvaldība apstrīdēs LM lēmumu par ģimenes aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu

Pašvaldība apstrīdēs LM lēmumu par ģimenes aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu

Salas novada pašvaldība apstrīdēs Labklājības ministrijas (LM) amatpersonu lēmumu par ģimenes aprūpes centra "Saulstari" darbības apturēšanu, informēja novada domes priekšsēdētāja Irēna Sproģe (Salas novada vēlētāju apvienība "Vienoti mūsu novadam"). Pašvaldība nepiekrīt LM pārmetumiem, turklāt uzskata, ka ministrija varēja pagaidīt, kamēr pašvaldība īstenos deinstitucionalizācijas projektu, nodrošinot bērniem ģimeniskais videi pietuvinātus pakalpojumus citviet. Pēc viņas teiktā, ar šādu lēmumu "kāds gribējis parādīt savu varēšanu".

"Ne ministrija, ne Tiesībsargs nevar norādīt, kur bērnam mācīties, ja bērns kopā ar centra vadītāju, kurš ir viņa aizbildnis, izvēlas mācīties Biržos," LM pārmetumus par audzēkņu pārāk biežo uzturēšanos Biržu internātpamatskolā komentēja domes priekšsēdētāja.

Viņa nevēlējās komentēt, kur pēc centra slēgšanas varētu izmitināt "Saulstaru" iemītniekus. Domes priekšsēdētāja informēja, ka centrā dzīvo astoņi Salas novadā deklarētie bērni, turklāt viņi ir no vienas ģimenes, tāpēc pašvaldība darīšot visu, lai viņus nešķirtu. Pārējie bērni ir no citām pašvaldībām.

Jau ziņots, ka saistībā ar konstatētajiem pārkāpumiem LM ir apturējusi Salas novada Sēlpils pagastā esošā ģimenes atbalsta centra "Saulstari" darbību.

Ministrija konstatējusi, ka "Saulstaros" ilgstoši, kopš 2017.gada, sociālā pakalpojuma sniegšanā nav iesaistīti speciālisti, kuriem ir iegūta atbilstoša izglītība, kas ir tiesīgi sniegt sociālā darba, sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus. Turklāt nevienam no iestādē strādājošajiem nav uzlikts par pienākumu veikt sociāla darba speciālistu uzdevumus, līdz tiktu pieņemts darbā atbilstošs speciālists.

Pārbaudēs arī secināts, ka pakalpojumu sniegšanā iesaistīto atbalsta personu skaits ir nepietiekams, netiek nodrošināta vienmērīga un racionāla darba uzdevumu sadale. Arī atsevišķu darbinieku ikdienā sniegtais atbalsts bērniem amata aprakstā noteiktajās jomās un apmērā, kā arī iesaiste problēmjautājumu risināšanā nav dokumentāli izsekojams.

Ministrijā arī norādīja, ka "Saulstaros" vairākos gadījumos netiek ievērotas Bērnu tiesību aizsardzības likumā un citos normatīvajos dokumentos minētās prasības attiecībā uz bērnu tiesību un interešu ievērošanu. Piemēram, vairāk nekā puse bērnu darba dienās mācās un dzīvo internātskolās, kas ir pretrunā ar ģimeniskai videi pietuvinātu koncepciju. Tāpat augstu risku rada savstarpējās vardarbības gadījumi, kad tiek apdraudēti gan bērni, gan arī personāls.

Pēc LM ziņotā, bērniem centrā netiek mērķtiecīgi plānotas aktivitātes sadzīves iemaņu apgūšanai, uzturēšanai atbilstoši bērnu individuālajām vajadzībām. Netiek plānota arī saturīga brīvā laika pavadīšana.

Savukārt Sproģe apgalvoja, ka jau kopš laika, kad "Saulstarus" (toreiz bērnu namu "Līkumi") vadīja tagad krimināli apsūdzētais Juris Boķis, pret centru tiek izvērsta apzināta kampaņa. Pēc Sproģes teiktā, daudzi pārmetumi, kas iepriekš izskanējuši saistībā ar Boķa darbu, nav izrādījušies taisnība. Par meliem viņa sauca arī LM paziņojumu, ka "Saulstaros" nav sociālā darbinieka, jo šāds speciālists iestādē darbojoties.

Sproģe arī nebija gatava komentēt, kas notiks ar aptuveni 15 bērniem, kas mīt bērnunamā, kā arī apmēram 20 iestādes darbiniekiem.

"Nepieņemami, ka bāriņtiesas tiek padarītas par pēdējiem noziedzniekiem, internātskolas - par noziedzīgām iestādēm, bet neviens neskatās, kas notiek audžuģimenēs, kā bērni tiek mētāti no vienas audžuģimenes uz citu," uzskata Sproģe, kuras vadītā pašvaldība arī piedalās deinstitucionalizācijas projektā un Biržos veido ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem.

Atstājiet komentāru