2021.gada 28. jūlijs

Cecīlija, Cilda

Salas novada pašvaldība cer uz konstruktīvu dialogu

Salas novada pašvaldība cer uz konstruktīvu dialogu

Atsaucoties uz masu medijos publicēto informāciju, Salas novads ir neizpratnē par Tiesībsarga  biroja un Labklājības ministrijas komunikācijas veidu ar pašvaldību.

Pašvaldībā pārbaudes veic dažādas kontrolējošās iestādes, taču šāds darba stils un labas pārvaldības principu neievērošana ir tikai šīm divām minētajām iestādēm. Šogad, marta vidū Tiesībsarga birojs veica negaidītu pārbaudi ģimenes atbalsta centrā “Saulstari”, taču aktu par masu medijos minētajiem pārkāpumiem pašvaldība joprojām nav saņēmusi. Tāpat rīkojas Labklājības ministrija, kura, pēc tiesībsarga pieprasījuma, veica padziļinātu pārbaudi, un līdz šai dienai Salas novada pašvaldība nav saņēmusi pārbaudes aktu. Papildus informējam, ka 2017. gadā ĢAC “Saulstari” veiktas četras, dažāda veida pārbaudes, ar mērķi - ne vien konstatēt bērnu tiesību ievērošanu, bet arī vardarbību. Biežas pārbaudes un negatīvās publikācijas masu medījos darbiniekiem radīja papildus emocionālo spriedzi, tāpēc daži pat uzteikuši darbu.

Mēs saprotam, ka pārbaužu mērķis ir - uzlabot iestāžu darbu, tomēr šajā gadījumā, darba metodes nav izvēlētas pareizas, to starp, sabiedrībai tiek sniegta sagrozīta informācija par mūsu iestādi.

Jaunajam ĢAC “Saulstari” vadītājam ir izdevies atrast iztrūkstošo sociālo darbinieku, bet psihologa pakalpojumi, nepieciešamības gadījumā, tiek pirkti, tāpēc nav pamata apgalvojumam, ka bērniem netiek nodrošināti nepieciešamie pakalpojumi.

Pirms dažām nedēļām, Labklājības ministrija bija uzaicinājusi mūsu novada vadību uz sarunu par deinstitucionalizācijas projekta realizāciju novadā. Projekta realizācijas gaitā paredzēts sniegt ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu un “atelpas brīža” pakalpojumu. Tikšanās laikā mums netika uzdoti jautājumi, ne arī izteikti aizrādījumi par pārbaudē konstatētajiem pārkāpumiem un to novēršanu. Laikā, kad visas valsts izglītības iestāžu tīkls tiek sakārtots, ar domu, ka bērniem ir paredzēts dzīvot viesnīcās vai internātos, pārmetums mūsu pašvaldībai par skolas internāta izmantošanu, lai nodrošinātu bērniem plašu interešu nodarbību klāstu un, lai pedagogi palīdzētu sagatavoties mācību stundām, nav pamatots.

Gaidīsim no Labklājības ministrijas pārbaudes aktu, lai sniegtu atbildes par konstatēto trūkumu novēršanu un ceram, ka turpmāk komunikācija ar pašvaldību izveidosies konstruktīva.


Domes priekšsēdētāja, Irēna Sproģe

Komentāri (0-2/2)

 • A
  18.06.2019 23:56
  NAV:
  iR JAU TRAKI, KA PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJA NEZIN, KAS NOTIEK IESTĀDĒS.
  Kā nu nezina, pate visu nosaka līdz pēdējam. Pate jau pieņēma lēmumu bērnus izmētāt pa internātiem un psihenēm
 • NAV
  17.06.2019 13:26
  iR JAU TRAKI, KA PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJA NEZIN, KAS NOTIEK IESTĀDĒS.

Atstājiet komentāru