2024.gada 20. jūlijs

Ramona, Ritma

Krustpilieši saka NĒ! novada centra pārvietošanai

Krustpilieši saka NĒ! novada centra pārvietošanai

apspriesana30.augustā noslēdzās Krustpils novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmas sabiedriskā apspriešana, bet sanāksmes šajos jautājumos notika visu nedēļu.  Visu augustu Krustpils novada administrācijā un visās pagastu pārvaldēs bija iespējams iepazīties ar abiem dokumentiem, bet secinājumi pēc tikšanās visās pagastu pārvaldēs liecina, ka iedzīvotāju vēlmes par novada attīstību katrā pagastā var būt krasi atšķirīgas,ņemot vērā diezgan izstiepto novada teritoriju un attālumu līdz pilsētai.

Atstājiet komentāru