2024.gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Sēlpils pagastā ne tikai muzejs, arī ceļi nav vajadzīgi

Sēlpils pagastā ne tikai muzejs, arī ceļi nav vajadzīgi

25.septembrī Salas novada dome izskatīja Salas novada pašvaldības izpilddirektora Arņa Baumeistera 2014.gada 16.septembra iesniegumu par Salas novada pašvaldības ceļu un zemes vienību, uz kurām tie atrodas, nosaukumu precizēšanu, ceļu garumu precizēšanu un ceļu likvidēšanu. Tātad, Salas novada domei vajadzēja tikai 9 dienas, lai uz iesnieguma pamata likvidētu 6,33 (seši kilometri un 330 metri) km ielu un ceļu. Vai pašvaldības ielu un ceļu sarakstā ierakstīja kādu jaunu posmu? Nē.

 

Paskaidrošu, ka valsts finansējums pašvaldības ceļu uzturēšanai ir tieši atkarīgs no ceļa garuma, tātad, jo vairāk km, jo pašvaldībai ienāk vairāk naudas par ko greiderēt un labot ceļus. Šinī gadījumā līdzekļi Sēlpils pagasta ceļu remontēšanai un uzturēšanai 2015.gadā ievērojami samazināsies . Un tur ir vainīgi tikai Salas novada domes deputāti.

 

 

Sēlpils pagastā iedzīvotāji netiek informēti ne par vienu jautājumu kas pat ļoti būtiski skar viņu dzīvi. Pašvaldībā netika rīkota sapulce par izmaiņām ceļu apsaimniekošanā un vai tad to 9 dienu laikā vispār varēja izdarīt, izdiskutēt? Arī nekādas individuālas sarunas ar iedzīvotājiem nenotika. Un kādēļ vispār šāds jautājums tika risināts? Domes lēmuma paskaidrojumā rakstīts „konstatēts, ka Salas novada pašvaldības ceļu un ielu reģistrā ir reģistrēti ceļi, kuriem nav cietā seguma, tie nav izbraucami un neatbilst koplietošanas ceļa statusam (nodrošina piebraukšanu pie mazāk kā 3 viensētām)”. Dīvaini, kā ceļi, par kuriem Salas novads ilgstoši saņēmis valsts finansējumu var būt neizbraucami, ar ko neizbraucami un kā tur dzīvo cilvēki, ja ceļš neizbraucams? Meklēsim atbildes.

 

 

Kas dzīvo likvidēto ceļu galā?

 

 

Ticiet, tikai nejaušas sagadīšanās pēc šo „nenozīmīgo” ceļu, jeb kā teica kāds deputāts „piedēkļu”, galos dzīvo ģimenes, pensionāri un daudzbērnu ģimene. Neviena likvidētā ceļa galā nav tukšu māju. Viena ceļa galā dzīvo pat vairāk kā 90 gadus veca sirmgalve. Deputātu un lielo meža zemju īpašnieku īpašumiem, pat, ja tur 1 tukša māja vai vispār nav mājas, saglabājas pašvaldības ceļi, piemēram, Pavējas, Sēņoti, Strēļi (agrāk, Srēlnieki) u.c. vai pāri purvam, kur medību objekti. Interesanti, ka deputāti tik slikti pazīst pašvaldības ceļus, ka pat lēmums galīgajā variantā māju „Bērzi” vietā ierakstīti „Bērziņi”, jo diez vai varētu būt, ka no 5 km gara ceļa, kas iet no ciemata centra būtu noņemti pirmie 480 m no Sēlpils autobusa pieturas. Kaut gan šai novadā ne par ko nav jābrīnās. Ceļš ir vienota inženiertehniska būve un kā tādā gadījumā izskaidrot, ka līdz mājām Līdumnieki pašvaldības ceļš saglabājas, bet tālāk, kur ceļa kvalitāte ir tieši tāda pati, tiek izņemts ārā, bet ceļš kā vienota būve turpinās vēl 10 km sazarojoties līdz ceļiem Sala – Sunākste un Jēkabpils – Jaunjelgava.

 

 

Uz kādiem likumiem balstīts lēmums?

 

 

Runājot ar deputātiem noskaidroju, ka Salas novada domes priekšsēdētāja sēdē esot skaidrojusi, ka pašvaldība drīkst izņemt no ielu un ceļu reģistra ceļus, kas iet mazāk kā uz 3 mājām. Sāku meklēt novada domes sēdē piesauktos likumus uz kuru pamata pieņemts lēmums un secināju, ka nekur gan tādi brīnumi nav rakstīti:

 

LR likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 20. Un 27.punktu

21. pants. Dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir attiecīgās pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var:

20) piešķirt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arī pārdēvēt tos

27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 14.panta 2.punktu

2.Nosaukumus viensētām un apbūvei paredzētajām zemes vienībām apstiprina, bet numurus ēkām un telpu grupām, nosaukumus ielām, laukumiem pilsētās un ciemos piešķir, kā arī ielas un laukumus pārdēvē attiecīgās pašvaldības dome. Numuru vai nosaukumu piešķiršanu ēkām, apbūvei paredzētajām zemes vienībām un telpu grupām pašvaldības dome var nodot kādai no šīs pašvaldības institūcijām.

2009.gada 15.septembra noteikumu Nr.1052 „Pašvaldību ceļu un ielu reģistrācijas un uzskaites

kārtība” 11.punktu

11. Ja tiek būvēts, pārņemts pašvaldības īpašumā vai likvidēts pašvaldības ceļš vai iela, tiek mainīti pašvaldības ceļa vai ielas, tai skaitā tiltu un satiksmes pārvadu, tehniskie parametri, nosaukums vai adrese, pašvaldība mēneša laikā pēc attiecīgā dokumenta pieņemšanas sagatavo divos eksemplāros un iesniedz valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” attiecīgajā reģiona nodaļā iesniegumu izmaiņu veikšanai pašvaldību ceļu un ielu reģistrā

 

 

Tad kādēļ Salas novada domes deputāti izņēma ceļus no reģistra, ja jau likums nekur to neparedz? Un šeit jau ir interesantas lietas. Izņemto ceļu un pat ielas galā dzīvo iedzīvotāji, kuri šī gada 23.aprīlī bija organizējuši sapulci Sēlpils kultūras namā, pieprasīja skolēnu autobusu un runāja par ceļu slikto kvalitāti.

 

Es saprotu, ka deputātiem nav laika iedziļināties visos likumos, bet jāsaprot taču, ka novada domes priekšsēdētāja ar Jums manipulē un ar Jūsu balsojuma palīdzību izrēķinās ar savu nīstamāko ienaidnieku – Sēlpils pagastu un tā iedzīvotājiem.

 

Kas ziemā tīrīs Sēlpils pagasta ceļus?

 

Salas novada izpilddirektors man teica, ka šogad pašvaldības ceļus tīrīs pašvaldības riteņtraktors. Ja ņem vērā, ka ceļi iet pa mežiem kur ceļmalas krūmi nav izzāģēti un pret pakalniem, kur sniega kupenas grūti bija iztīrīt pat kāpurķēžu traktoram, tad riteņtraktors to nemaz nevar izdarīt. Kas brauks tīrīt šos ceļus 0,5 km garumā, ja jāmēro ceļš līdz lauku viensētai 10 vai 15 km? Tāds darbs jau varētu izmaksāt pat 100 un vairāk euro viena tīrīšanas reize. Jūs taču man piekritīsiet, ka pašvaldības traktorists nedrīkst par nelielu samaksu iztīrīt tos nieka 300 vai 600 m, kas iet līdz kāda pensionāra mājai, ja tas nav pašvaldības ceļš.

 

Kā piesaistīt naudu pašvaldības ceļu attīstībai?

 

Visas man zināmās pašvaldības uzņem pašvaldības ceļu un ielu reģistrā visus ceļus, lai tikai vairāk km un ienāk lielāks finansējums. Tam, protams, ir vajadzīgs pamatojums un tas, ka ceļš ir vienota inženiertehniska būve, var būt viens no pamatojumiem. Rezultātā, tiek tīrīti ceļi līdz katrai mājai. Tiek darīts viss, lai laukos dzīvotu cilvēki. Sēlpils pagastam ir milzīgs potenciāls ceļu tīkla attīstībai, jo pašvaldības ielu un ceļu reģistrā var uzņemt stratēģiskos ceļus, kas savieno Sēlpils un Sunākstes pagastus, ceļu pār Melno silu, kas pa taisno savieno Sēlpili un Salu un ietaupa vismaz 20 km lieka brauciena. Sēlpils pagastā ir dzelzceļa līnija 12 km garumā un var uzņemt visus dzelzceļa pievadceļus, kas avāriju un ugunsgrēku gadījumā nodrošinās piekļuvi šim stratēģiskajam objektam. Liels paldies par ceļu greiderēšanu jāsaka Re Autoklubam, kas pēc Rallija Rīga-Baja jau 2 gadus greiderē ceļus pēc sacensībām. Šī greiderēšana ir vienīgā gada laikā un pateicoties tai mēs vispār varam izbraukt meža ceļus, jo sportisti novāc arī kritušos kokus. Vai tad sēņotājiem būtu ar motorzāģi padusē jādodas atpūsties pie dabas?

 

Pašvaldība var piesaistīt Eiropas finansējumu infrastruktūras, tas ir celiņu veidošanai uz tūrisma objektiem un arī tas ir iedzīvotāju interesēs. Varbūt Salas novadam nevajadzētu braukt pieredzes apmaiņās uz Lietuvu, bet tepat uz kaimiņu novadiem un pamācīties kā ceļus apsaimnieko viņi. Mani draugi un paziņas par šīm pašvaldībām ceļu apsaimniekošanas jomā saka tikai labus vārdus. Un šo pašvaldību vadītāji arī šomēnes iesnieguši VAS “Latvijas Valsts ceļi” lielu daudzumu dokumentu, lai reģistrētu jaunus ceļus un jau 2015.gadā saņemtu vairāk finansējuma pašvaldības ceļu attīstībai.

 

Kāpēc Sēlpils pagastam nav sava budžeta?

 

Sēlpils pagasts ir vienīgais man zināmais kam nav sava atsevišķa budžeta. Tas nozīmē, ka šai teritorijai tiek atmesti ubaga graši. Visu laiku mēs dzirdam, ka Sēlpils pagasts ir nabaga brālis ko lielā Sala pieņēmusi. Bet realitāte ir tāda, ka mēs nemaz negribējām apvienoties ar Salas pagastu un tagad skaidri redzams, ka mums šie 5,5 gadi ir nesuši tikai iznīcību. Kādi varētu būt Sēlpils pagasta ienākumi? Ņemot vērā, ka Sēlpils pagasta teritorija ir 121,7 km2, bet Salas pagasta teritorija 196,4 km2 , tad, atšķirība nav liela un arī nekustamā īpašuma nodoklis Sēlpils pagastam ir ievērojams. Sēlpilī maz darba vietu un pagasta iedzīvotāji strādā Rīgā, Jēkabpilī u.c. pilsētās. Tātad, pašvaldībai ienāk arī iedzīvotāju ienākuma nodoklis no šo cilvēku algām. Piemēram, manā ģimenē 2 cilvēki strādā Rīgā un es Jēkabpilī. Kur šī nauda paliek? Skolas, muzeja, pirmsskolas izglītības iestādes vairs nav, ļoti daudzi bērni, kuri šeit pierakstīti, dzīvo ārzemēs un par viņu izglītību nav jāmaksā savstarpējie norēķini, tātad, nauda aiziet kaut kur citur.

 

Sēlpils pagasta iedzīvotāji pieprasa izrēķināt, cik naudas ienācis no Sēlpils pagasta teritorijas 5,5 gadu laikā Salas novada budžetā un cik palicis Sēlpils teritorijā! Mēs neprasām svešu, mēs vēlamies, lai šī teritorija attīstās un mums ir līdzekļi. Pie tam, par sēlpiliešu muzeju, ceļiem, pasākumiem, var lemt tikai paši sēlpilieši nevis kungi augstajā domes namā.

 

Aicinām Salas novada deputātus mainīt attieksmi pret iedzīvotājiem un saviem darba pienākumiem! Nevienu lēmumu nedrīkst pieņemt ja par to nav izdiskutēts ar visām iedzīvotāju grupām neatkarīgi no tā vai tas uz šo cilvēku šodien attiecas vai nē, jo iespējams cilvēks vēlas zināt, kas sagaida šo teritoriju un viņa ģimeni nākotnē. Ir jārīko sapulces, par kurām vismaz 2 nedēļas iepriekš ir informēti visi iedzīvotāji un uz sapulci var atnākt jebkurš interesents un izteikt savu viedokli.

 

Kas notiks tālāk?

 

Nobeigumā aicinu deputātus nekavējoties atcelt iedzīvotājus diskriminējošo lēmumu par ceļu un pat 1 ielas izņemšanu no reģistra un nekavējoties uzsākt visu iespējamo ceļu uzņemšanu pašvaldības ielu un ceļu reģistrā, lai ievērojami palielinātu naudas piesaisti novada ceļiem. Tas nav nekas nereāls, var uzņemt jebkuru servitūta ceļu ja ir pamatoti argumenti un kaut mazākā vēlēšanās to darīt. Un argumentus es minēju daudz, tā, ka nebūs nemaz jauni jādomā. Nekustamā īpašuma speciālisti, kuriem uzdot šo darbu arī ir. Tā, ka sāciet jau šodien strādāt. Nodrošiniet, ka ceļi jau šoziem tiks tīrīti uz katru lauku sētu. Ceļa tīrīšana ir arī izglītības pieejamības nodrošināšana, ko paredz likums. Ceļa tīrīšana ir arī medicīniskās palīdzības nodrošināšana.

 

Sēlpilieši, sekosim notikumu attīstībai Salas novada domē un lasīsim likumus, kur rakstītas mūsu tiesības un prasīsim tās ievērot! Un runāsim ar saviem radiem un draugiem citos novados, lai izzinātu labāko pieredzi. Nestāstiet mums cik citur ir slikti, mācīsimies no tiem, kuriem ir labi dzīves apstākļi. Mums nav jāizbrauc uz Eiropu, mēs dzīvojam Eiropā. Bet vai Sēlpils pagasts nākotnē paliks pie Salas novada, tas nu gan ir jautājums.

 

Rasma Draška

Sēlpils pagasta iedzīvotāja

 

Skat. Domes lēmums, 19.jautājums: http://www.salasnovads.lv/uploads/protokoli/Protokols12_2014.pdf,

Atstājiet komentāru